Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Studijní obor: Scénická tvorba a teorie scénické tvorby
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
288DC2 Drama a divadlo v kontextu české kultury 2
ZK-20-
20
288DDE* Drama a divadlo v kontextu evropské kultury
ZK-20-
ZK-20-
40
288SCEN Scénologie 3
ZK-20-
20
Minimální počet kreditů 80
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
288JAZ Doktroské zkoušky z cizího jazyka
0
288SPOP Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 80
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 100
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů