Tisk

Ústav teorie scénické tvorby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
288DDE1 Drama a divadlo v kontextu evropské kultury 1
 
česky Předmět není vypsán
288DDE2 Drama a divadlo v kontextu evropské kultury 2
 
česky Předmět není vypsán
288DC2 Drama a divadlo v kontextu české kultury 2
 
česky Předmět není vypsán
288PDP Pedagogická praxe
 
česky Předmět není vypsán
288PUBC Publikační činnost
 
česky Předmět není vypsán
288SCEN Scénologie 3
 
česky Předmět není vypsán
288DVOL1 Volitelný předmět dle zaměření doktoranda
 
česky Předmět není vypsán
288DVOL2 Volitelný předmět dle zaměření doktoranda
 
česky Předmět není vypsán
288ZS Zahraniční stáž
 
česky Předmět není vypsán