Zjednodušený studijní plán Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Ústav teorie scénické tvorby

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
288DDE1 Drama a divadlo v kontextu evropské kultury 1 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 20

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
288DC2 Drama a divadlo v kontextu české kultury 2 ZK 20
288DDE2 Drama a divadlo v kontextu evropské kultury 2 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 40

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
288SCEN Scénologie 3 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 20

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60