Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a praxe divadelní tvorby

Studijní obor: Teorie a praxe divadelní tvorby
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
287DS* Doktorský seminář
ZK-20-
ZK-20-
ZK-20-
60
287TDD Teorie divadla a dramatu
ZK-20-
20
287TI Teorie interpretace
ZK-20-
20
Minimální počet kreditů 100
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
287PO Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
287POJ Doktorské zkoušky z cizího jazyka V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
25
Minimální počet kreditů 25
Volitelné předměty
287VV Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 125
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 55
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů