Zjednodušený studijní plán Teorie a praxe divadelní tvorby

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Teorie a praxe divadelní tvorby

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
287DS1 Doktorský seminář 1 ZK 20
287TDD Teorie divadla a dramatu ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 40
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Doktorské zkoušky z cizího jazyka

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
287DS2 Doktorský seminář 2 ZK 20
287TI Teorie interpretace ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 40
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Doktorské zkoušky z cizího jazyka

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
287DS3 Doktorský seminář 3 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Doktorské zkoušky z cizího jazyka

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60