Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie filmové a multimediální tvorby

Studijní obor: Teorie filmové a multimediální tvorby
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
380DSD3 Doktorský seminář 3 1
380DVVC3 Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3
ZK-30-375S
30
Minimální počet kreditů 31
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
782CJA1 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk
ZK-15-
15
940VPM Výzkumné a publikační metody
ZK-6-20SR
6
Minimální počet kreditů 21
Povinně volitelné předměty
380-2020-PV Povinně volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
380-2020-VV Volitelné předměty
0
380MOD Moduly pro doktorandy
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 52
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 128
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů