Zjednodušený studijní plán Teorie filmové a multimediální tvorby

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Teorie filmové a multimediální tvorby

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
782CJA1 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk ZK 15
940VPM Výzkumné a publikační metody ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 21

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 39
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 60
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380DVVC3 Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3 ZK 30
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60