Tisk studijního plánu

Studijní plán Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Studijní obor: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
282DRS* Doktorský seminář
ZK-20-
ZK-20-
ZK-20-
60
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
282FIL Filosofie 15
282PED Pedagogická praxe 20
282PSYCHZ Psychologie 10
282PSYCH* Psychosomatika 30
282JAZ Doktorské zkoušky z cizího jazyka
0
Minimální počet kreditů 75
Volitelné předměty
282VVD Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 135
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 45
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů