Zjednodušený studijní plán Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
282DRS1 Doktorský seminář 1 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 20

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
282DRS2 Doktorský seminář 2 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 20

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
282DRS3 Doktorský seminář 3 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 20

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60