Seminář hudební produkce pro doktorandy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SEHP1 zápočet 6 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace vlastních projektů / teoretického bádání a kritické diskuse nad projekty a aktivitami ostatních kolegů napříč všemi stupni studia.

Tematické okruhy:

Prezentace vlastních poznatků z organizace hudebního a uměleckého provozu, prezentace vlastních projektů a aktivit, diskuse o prezentovaných projektech a aktivitách, předávání informací o aktualitách oboru a diskusní hodnocení nových poznatků a událostí, organizace vystoupení a prezentace tvorby zahraničních hostů, diskuse o otázkách technologie a dalších aspektech hudební produkce a uměleckého managementu.

Výsledky učení

Kultivace úzce oborové diskuse a schopnosti aktivního působení v odborné komunitě.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studijní materiály vycházející z aktuálně prezentovaných a diskutovaných projektů na Semináři hudební produkce.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na semináři, kvalita výstupů a odborná úroveň diskuse.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů