Přednáška nebo workshop v rámci výuky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180PWHP1 zápočet 6 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním roce studia vede doktoranda k získání prvních praktických dovedností spojených s prezentací odborného textu uvnitř oborové či mezioborové vědecké komunity. Přednáška nebo workshop v rámci výuky na katedře hudební produkce nebo na jiné katedře AMU typicky vychází z tématu dizertační práce doktoranda, není to však podmínkou.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské, případně praktické aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Přednáška nebo workshop v rámci výuky na katedře hudební produkce nebo na jiné katedře AMU.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: doktorand doloží realizaci přednášky nebo workshopu v rámci výuky na katedře hudební produkce nebo jiné katedře AMU, případně společné přednášky či workshopu pro více kateder.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů