Příspěvek na konferenci / Odborný článek 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180PKHP2 zápočet 8 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia vede doktoranda k získání dalších zkušeností spojených s psaním odborného textu a jeho prezentací uvnitř oborové či mezioborové vědecké komunity národní nebo mezinárodní.

Veřejný příspěvek na konferenci nebo článek publikovaný v odborném médiu typicky vycházejí z tématu dizertační práce doktoranda, není to však podmínkou.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Veřejný příspěvek na konferenci nebo článek publikovaný v odborném médiu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: doktorand doloží realizaci jednoho z těchto výstupů: příspěvek přijatý na odbornou národní nebo mezinárodní konferenci nebo příspěvek publikovaný v odborném médiu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů