Úvod do managementu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110UMG zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty s pojmem management v jeho obecné i aplikované rovině, ukázat historii prvních manažerských teorií a praxí, vysvětlit rozdíl mezi managementem v oblasti veřejného, občanského a soukromého sektoru a analyzovat základní funkce a úlohu managementu v současnosti v době nastupující digitální ekonomiky. Ukázat na specifičnost managementu v oblasti hudby a analyzovat vztah kulturního a hudebního managementu.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student přesně rozliší a definuje obecný a aplikovaný management a dokáže odlišit i management v oblasti hudby a hudebního průmyslu od Arts managementu, zná jednotlivé typy managementu v oblasti veřejné, občanské i soukromé. Výsledkem je i podrobná znalost struktury hudebního života a kultury a definice jednotlivých typů managementů v těchto oblastech. Student je seznámen i se základními funkcemi managementu od plánování po kontrolu a vedení lidských zdrojů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Překlad Pavel Medek. 2. vydání. Praha: Management Press, 2016. 300 stran. Knihovna světového managementu; sv. 3. ISBN 978-80-7261-397-7.

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X.

GIBSON, Rowan, ed. Nový obraz budoucnosti: přední osobnosti světového managementu a sociálního myšlení o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a trhu = Rethinking the future: [rethinking business, principles, competition, control & complexity, leadership, markets and the world]. Překlad Pavel Medek. 3., dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 261 s. Knihovna světového managementu; sv. 19. ISBN 978-80-7261-159-1.

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT pro AMU, 2009. 301 s. Disk. Velká řada; sv. 9. ISBN 978-80-7437-008-3.

KOTLER, Philip, JAIN, Dipak C. a SUVIT MAESINCEE. Marketing v pohybu: nový přístup k zisku, růstu a obnově. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 171 s. Knihovna světového managementu; sv. 21. ISBN 978-80-7261-161-4.

NENADÁL, Jaroslav a kol. Management kvality pro 21. století. V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha: Management Press, 2018. 366 stran. ISBN 978-80-7261-561-2.

ŠTILEC Jiří, Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

WEIHRICH, Heinz a KOONTZ, Harold. Management. Překlad Václav Dolanský. Praha: East Publishing, 1998. 659 s. Ars magna. ISBN 80-7219-014-8.

Základy moderního managementu: 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Překlad Tomáš Piňos. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 289 stran. Knihovna světového managementu; sv. 41. ISBN 978-80-7261-449-3.

Doporučená literatura a prameny:

FISHER, Mark. Kapitalistický realismus. Praha: Rybka, 2010. 107 s. ISBN 978-80-87067-69-7.

MAGRETTA, Joan. Co je to management: jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 206 s. ISBN 80-7261-106-2.

SOTO, Hernando de. Mystérium kapitálu: proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě. Vyd. v této podobě 1. Praha: Rybka, 2007. 253 s. ISBN 978-80-87067-20-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je teoretická znalost historie managementu jako vědecké a praktické disciplíny, orientace v základních přístupech v Evropě a v USA a vysvětlení právně ekonomických předpokladů existence hudebního průmyslu na konkrétním příkladu.

Teoretická část 80 %

Praktická část 20 %

Povinná účast studentů na přednáškách (konzultacích) min. 80 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ŠULC M.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:40–10:10 Marek ŠULC Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů