Komunikační dovednosti 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110KOD2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

V prvním ročníku se studenti seznámí se základy mluveného a písemného projevu. Získají základní komunikační dovednosti. Znalosti jsou dále využívány při mluvené a písemné prezentaci ve všech předmětech seminární povahy.

Účast na seminářích, zpracování závěrečné seminární práce pro hlavní obor Hudební management a jeho prezentace na závěrečných zkouškách.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Studenti navazují na výsledky učení z Komunikačních dovedností 1. Navíc však získávají dovednosti, které jim umožňují pochopit principy sebeprosazování. Naučí se čelit nepříjemným situacím a používat tzv. přechodové věty, které pomáhají odrážet nepřiměřené emotivní reakce.

V písemném projevu pochopí nutnost úsporného a zároveň výstižného zachycení myšlenek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

LEWIS, David. Tajná řeč těla. Překlad Jiří Rezek. Praha: Victoria Publishing, 1995. 229 s. ISBN 80-85605-49-X.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 202 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2309-8.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 325 s. Manažer. Komunikace. ISBN 978-80-247-2339-6.

THIELE, Albert. Jak na „špinavé“ triky a útoky v komunikaci: úspěšná argumentace ve stresu. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 236 s. ISBN 978-80-247-3310-4.

VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 322 s. Manažer. Komunikace. ISBN 978-80-247-2614-4.

ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi. Gesta a mimika: učební texty pro studenty nonverbálního a komediálního divadla. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, 2008. 110 s. ISBN 978-80-7331-128-5.

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Tento předmět rozvíjí předchozí dovednosti ze stupně 1. Výuka probíhá interaktivně, je kladen důraz na větší samostatnost v prezentaci úkolů.

Studenti připravují vlastní písemné statě.

Je vyžadována minimálně 60% účast na seminářích, zejména aktivní účast, zpracování písemného výstupu na zadané téma, ústní projev na zadané téma.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ N.
12:00–13:30
(paralelka 1)
Čt
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ N.
12:00–13:30
(paralelka 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Čt 12:00–13:30 Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů