Zjednodušený studijní plán Hudební produkce (Bc) - od 2022/23

Katedra hudební produkce

Studijní program: Hudební produkce

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
110HPOP1 Hudebně producentská organizační praxe 1 Z 2
110INFO1 Informatika 1 Z 2
110KOD1 Komunikační dovednosti 1 Z 1
110PR1 Písemná práce ročníková 1 Z 2
305PR1 Právo 1 ZK 3
702HPA1 Profesní angličtina 1 Z 3
108RSPP1 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 1 Z 2
110SHPR1 Seminář hudební produkce 1 Z 2
110SO1 Sociologie 1 Z 2
110UMG Úvod do managementu Z 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
110HPOP2 Hudebně producentská organizační praxe 2 Z 2
110INFO2 Informatika 2 Z 2
110KOD2 Komunikační dovednosti 2 ZK 2
110PR2 Písemná práce ročníková 2 ZK 2
305PR2 Právo 2 ZK 3
702HPA2 Profesní angličtina 2 ZK 3
110PMNG1 Psychologie pro managery 1 Z 2
108RSPP2 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 2 ZK 2
110SHPR2 Seminář hudební produkce 2 Z 2
110SO2 Sociologie 2 ZK 2
110UHPR Úvod do hudební produkce ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APR1 Autorské právo 1 Z 1
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
110FUN Fundraising ZK 2
110HAME Hudba a média ZK 4
110HPOP3 Hudebně producentská organizační praxe 3 Z 2
110PR3 Písemná práce ročníková 3 Z 2
305PR3 Právo 3 ZK 3
702HPA3 Profesní angličtina 3 Z 3
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
110PMNG2 Psychologie pro managery 2 ZK 2
108RSPP3 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 3 Z 2
110SHPR3 Seminář hudební produkce 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APR2 Autorské právo 2 ZK 3
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
110HPOP4 Hudebně producentská organizační praxe 4 Z 2
110HPR Hudební průmysl ZK 4
110OP1 Organizace operního provozu 1 Z 2
110PR4 Písemná práce ročníková 4 ZK 3
305PR4 Právo 4 ZK 3
702HPA4 Profesní angličtina 4 ZK 3
108RSPP4 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 4 ZK 2
110SHPR4 Seminář hudební produkce 4 Z 2
171TZZ Tvorba zvukového záznamu ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108CSH1 Česká hudba 1918-1989 1 Z 2
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
110DPH1 Dějiny populární hudby 1 Z 1
110ETI Etika ZK 2
110HPOP5 Hudebně producentská organizační praxe 5 Z 2
108HD1 Hudební dramaturgie 1 Z 1
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
108HKP1 Hudební kritika a popularizace hudby 1 Z 1
110OP2 Organizace operního provozu 2 ZK 2
110PBC1 Písemná práce bakalářská 1 Z 2
110PPAZ1 Produkce v pořadatelství a agentáži 1 Z 2
702HPA5 Profesní angličtina 5 ZK 3
110SHPR5 Seminář hudební produkce 5 Z 2
171TZOZ1 Tvorba zvukově obrazového záznamu ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108CSH2 Česká hudba 1918-1989 2 ZK 2
110DPH2 Dějiny populární hudby 2 ZK 1
110HPOP6 Hudebně producentská organizační praxe 6 Z 2
108HD2 Hudební dramaturgie 2 ZK 1
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
108HKP2 Hudební kritika a popularizace hudby 2 ZK 1
110HNA Hudební nakladatelství ZK 4
110PBC2 Písemná práce bakalářská 2 Z 5
110PPAZ2 Produkce v pořadatelství a agentáži 2 ZK 3
702HPA6 Profesní angličtina 6 ZK 3
110SHPR6 Seminář hudební produkce 6 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60