Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební produkce (Bc) - od 2022/23 – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Autorské právo 305APR1 Z 1 2T 305APR2 ZK 3 2T
Dějiny hudby 108DHB3 Z 3 2PT 108DHB4 ZK 3 2PT
Fundraising 110FUN ZK 2 1PT+1ST
Hudba a média 110HAME ZK 4 2PT
Hudební průmysl
 
110HPR ZK 4 2PT
Organizace operního provozu 110OP1 Z 2 2PT
Písemná práce ročníková 110PR3 Z 2 1ST 110PR4 ZK 3 1ST
Profesní angličtina
 
702HPA3 Z 3 2ST 702HPA4 ZK 3 2ST
Psychologie pro managery 110PMNG2 ZK 2 2PT
Rozbor skladeb pro Hudební produkci 108RSPP3 Z 2 2ST 108RSPP4 ZK 2 2ST
Tvorba zvukového záznamu 171TZZ ZK 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 19 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudebně producentská organizační praxe 110HPOP3 Z 2 20S 110HPOP4 Z 2 20S
Právo 305PR3 ZK 3 2T 305PR4 ZK 3 2T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Seminář hudební produkce
 
110SHPR3 Z 2 2ST 110SHPR4 Z 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 8 7
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - Hudební produkce V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Písemná práce ročníková 1 (110PR1) PZ Bakalářskou prací
Písemná práce ročníková 2 (110PR2) PZ Bakalářskou prací
Písemná práce ročníková 3 (110PR3) PZ Bakalářskou prací
Písemná práce ročníková 4 (110PR4) PZ Bakalářskou prací
Autorské právo 1 (305APR1) ZT Autorské právo (S108AP)
Autorské právo 2 (305APR2) ZT
Dějiny hudby 1 (108DHB1) ZT Dějiny hudby (S108DH)
Dějiny hudby 2 (108DHB2) ZT
Dějiny hudby 3 (108DHB3) ZT
Dějiny hudby 4 (108DHB4) ZT
Dějiny hudby 5 (108DHB5) ZT
Hudba a média (110HAME) PZ Hudební produkce (S110HP)
Hudební nakladatelství (110HNA) PZ
Hudební průmysl (110HPR) PZ
Produkce v pořadatelství a agentáži 1 (110PPAZ1) PZ
Produkce v pořadatelství a agentáži 2 (110PPAZ2) PZ
Úvod do hudební produkce (110UHPR) PZ
Úvod do managementu (110UMG) PZ
Profesní angličtina 1 (702HPA1) PZ Profesní angličtina (S110PA)
Profesní angličtina 2 (702HPA2) PZ
Profesní angličtina 3 (702HPA3) PZ
Profesní angličtina 4 (702HPA4) PZ
Profesní angličtina 5 (702HPA5) PZ
Profesní angličtina 6 (702HPA6) PZ