Hudební nakladatelství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HNA zkouška 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět je zaměřen na hlavní atributy činnosti nakladatelství jako tradiční formy podnikání, na pochopení vzájemných vazeb a procesů s autory, kolektivními správci a ostatními institucemi užívajícími hudební díla nebo hudebně dramatická díla.

Pozornost se věnuje především základním atributům činnosti jako je nakladatelská smlouva, smlouva o zastupování s kolektivní správou, správným postupům při vytváření produktu a jeho následnému prodeji a pronájmu. Pozornost je věnována i odlišné nakladatelské praxi a zvyklostem při prodejích a pronájmech orchestrálních materiálů autorů v ochranné lhůtě pro veřejné užití a jejich následného užití pro rozhlasové a televizní přenosy v segmentu veřejnoprávních médií, především v síti EBU. V neposlední řadě se předmět věnuje i digitálnímu prostředí, a to popisem vztahu nakladatelství k formám užití hudebních děl způsobem download a stream.

Tematické okruhy:

1.Vznik nakladatelství – základní postupy, akvizice děl, smlouva o zastupování s OSA a výjimky z této smlouvy – audiovizuální díla a reklama, odlišný způsob činnosti různých nakladatelů v klasické a populární hudbě

2.Nakladatelská smlouva – její základní parametry, obsah a nastavení k autorovi a hudebnímu dílu

3.Provozovací a mechanická práva, adresné příjmy, neidentifikovatelné a neadresné příjmy

4.Výroba, prodej a pronájem hudebních děl, zákon o neperiodických publikacích

5.Hudební díla s textem, hudebně dramatická díla a jejich specifika

6.Ostatní licenční a sublicenční smlouvy související s produkcí nakladatelství

7.Veřejnoprávní a komerční media a užití hudebních děl ve vysílání

8.Subnakladatelské smlouvy, cover verze – úpravy hudebních děl, textové mutace a aranže

9.Historický exkurz do období vydávání a vazeb před rokem 1989 a popis privatizace největších nakladatelů: Panton – účelové zařízení ČHF a Supraphon n.p.

Výsledky učení

Student získá vědomosti o historii a současné činnosti hudebních nakladatelů v ČR a zahraničí s různým žánrovým zaměřením. Bude umět založit a spravovat nakladatelskou agendu v základních parametrech. Bude umět správně nastavit a uzavřít nakladatelskou smlouvu, poradí si s registrací hudebních děl u kolektivního správce a bude umět využít znalostí pro prodej, pronájem a inkaso podílu z práv, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Bude se orientovat ve způsobech užití hudebních děl a jejich ochraně před zneužitím třetími stranami.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

PASSMAN, Donald S. All you need to know about the music business. 8th ed. New York: Free press, c2012. xxiv, 480 s. ISBN 978-1-4516-8246-5.

WHITSETT, Tim. Music publishing: the real road to music business success. Rev. and expanded 5th ed. Milwaukee, WI: Distributed by Hal Leonard, c2000. ISBN 978-1931140096.

A další studijní materiály poskytnuté vyučujícím v průběhu semestru.

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro splnění ústní zkoušky je znalost nastavení základních postupů pro založení nakladatelství, jeho kontinuální činnost ve formě vydávání produktů a principy tvorby vazeb k osobám a institucím, které vedou k správné správě vydaných děl, jejich ochraně a monetizaci. Popsání komerčních procesů v oblasti akvizice práv, inkasa podílu z práv autora, prodeje a pronájmu hudebních děl. Praktickou součástí zkoušky je popis postupu při vydání předložené publikace a popis postupu při veřejném užití předloženého orchestrálního díla.

Teoretická část 80 %

Praktická část 20 %

Povinná účast na přednáškách minimálně 70 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů