Tvorba zvukového záznamu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZZ ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět poskytuje přehled základních informací o organizaci a produkci zvukové výroby a základních technologických postupech.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Úvod do zvukové výroby, technická a ekonomická náročnost zvukové techniky a technologie
 2. Nahrávání, záběrová technologie, technologie playbacku, použití vícestopého záznamu
 3. Zvuková postprodukce, mastering, realizace elektroakustické hudby
 4. Organizační a produkční příprava nahrávání
 5. Vydavatelský záměr nahrávky, volba formátu a nosiče nahrávky
 6. Volba nahrávacího prostoru, volba technologie nahrávání
 7. Profese nahrávacího týmu
 8. Organizace zvukové postprodukce a masteringu:
 9. Ekonomická a časová náročnost postprodukčních postupů, průvodní list nahrávky
 10. Rozhlasový přímý přenos, organizační, technologická a produkční specifika
 11. Specifická zvuková výroba, použití archivních nahrávek

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů