Seminář hudební produkce 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110SHPR4 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem seminářů hudební produkce, které probíhají ve všech ročnících bakalářského, ale i navazujícího magisterského studia (většinou společně se všemi ročníky) je naučit studenty veřejnému vystupování před kolektivem dalších studentů nebo i odborníků a osobností dané oblasti. Součástí seminářů jsou diskuse o aktualitách dění v domácím i mezinárodním hudebním dění, aktuální informace z oboru včetně diskusí o stěžejních odborných dílech a uměleckých činech a především kontakt s významnými domácími a mezinárodními osobnostmi z oblasti hudebního managementu a podnikatelské sféry. Snahou je rovnoměrné zastoupení témat a osobností ze všech sfér – z veřejného, občanského i soukromého sektoru.

Tematické okruhy:

  1. Média - tisk, rozhlas, televize
  2. Další témata podle externistů, kteří jsou zváni na semináře.

Výsledky učení

Studenti získávají přehled a naučí se kriticky posuzovat názory jednotlivých osobností, naučí se diskutovat, klást smysluplné otázky a obhajovat vlastní názory a koncepce v konfrontaci s názory zkušených odborníků.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura a prameny:

V obou případech nelze jednoznačně doporučit trvale platné tituly, protože se jedná o aktuality (včetně koncertních a operních událostí nebo nově vydaných titulů) a různé, podle dohodnutého plánu, zvané odborníky. Diskutuje se vždy jiná problematika a případně i jiný knižní titul nebo časopisecká studie, která se vybere s předstihem nebo ohledem na danou problematiku nebo osobnost a pak se o ní debatuje nebo se píší cvičné recenze.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni podle aktivity a jednotlivých výstupů na diskusích, v případě hodnocení a diskusí o jejich písemných výstupech (závěrečné práce) podle těchto písemných výstupů.

Teoretická část 50 %

Praktická část 50 %

Minimální povinná docházka: 80 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů