Písemná práce ročníková 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PR2 zkouška 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dana JANDÁČKOVÁ, Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je vysvětlit základní zásady při koncipování odborného textu: výběr tématu, heuristika a její principy, literatura a prameny, přímé a nepřímé prameny, písemné, hmotné, zvukové prameny a jejich kritika, metodologie a metoda jako prostředek k účinnému zpracování tématu a naučit studenta kvalitnímu písemnému výstupu, který je přípravou na psaní bakalářské práce.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student získá praktické znalosti a schopnosti zvolit adekvátní téma písemné práce, vypracovat podrobný seznam pramenů a literatury, zvolit správný metodologický aparát a obhájit výběr, strukturu, metodologii a obsah zvolené práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARTOŠ, Josef. Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1999. 93 s. ISBN 80-7067-976-X.

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9.

www.iso690.zcu.cz

https://is.muni.cz/el/1456/jaro2006/D_HP/sp_1_.pdf

Doporučená literatura a prameny:

http://fim.uhk.cz/kroky/old/!_data/seminarka/Struktura_seminarni_prace.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží na konci semestru podrobně vypracovaný základ písemné práce na téma, které se vztahuje k hudební produkci a dokáže obhájit strukturu a rozsah své práce, definitivně doplní podrobný seznam případných pramenů a všech dalších informačních zdrojů, vysvětlí rozdíl mezi prameny a literaturou a tuto problematiku demonstruje na své písemné práci. Dokáže vysvětlit a obhájit metodickou a metodologickou část své práce, o níž se v písemném projevu opírá.

Teoretická část 50 %

Praktická část 50 %

Povinná docházka minimálně 80 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Marek ŠULC
Jiří ŠTILEC
Učebna 4021 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
individuální konzultace po domluvě s vedoucím práce paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů