Profesní angličtina 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HPA4 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Week 1: Talking about money, Comparative

Week 2: Project management, Adjectives and adverbs

Week 3: Describing trends, Gradable and strong adjectives

Week 4: For-profit and not-for-profit organizations, Intensifiers

Week 5: Earned and contributed income, Gerunds and infinitives

Week 6: Fundraising, Gerunds and infinitives

Week 7: Arts Marketing, -ed x -ing adjectives 2

Week 8: Corporate sponsorship, Gerunds and infinitives 3

Week 9: Crowdfunding, Passive voice

Week 10: Angel investors, Have something done

Week 11: Grants, Gerunds and infinitives revision

Week 12: Ticketing systems, Passive voice revision

Week 13: Other sources of income, Reported speech

Week 14: Budgeting, Revision

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B2- podle SERR

Předpoklady a další požadavky

Znalost AJ na úrovni B2-

Literatura

Studijní materiály předmětu v LMS Moodle

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1123

Doporučená literatura:

Mackenzie, Ian. Management and Marketing. LTP, 1997. ISBN 1 899396 80 2

Mackenzie, Ian. Financial English. LTP, 1995. ISBN 1 899396 00 4

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. CUP, 2002. ISBN 0 521 77529 9

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use Advanced. CUP, 2010. ISBN 978 0521 128292

Koestner, Almut. Business Advantage. Student’s Book. Intermediate. CUP, 2012. ISBN 978 0 521 13220 6

Rosenberg, Marjorie. Business Advantage. Personal Study Book. Intermediate. CUP, 2012. ISBN 978 1 107 692264 0

Handford, Michael. Business Advantage.Student’s Book. Upper-Intermediate. CUP, 2011. ISBN 978 0 521 132217 6

Godwin, Joy. Business Advantage.Personal Study Book. Upper-Intermediate. CUP, 2011. ISBN 978 0 521 281130 0

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP, 2000. ISBN 0 521 49868 6

Kennedy, Michael. Oxford Concise Dictionary of MUSIC. OUP, 1996. ISBN 0 19 280037 X

McCarthy, Michael a O´Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. CUP, 1996. ISBN 0 521 423961

Murphy, Raymond. English Grammar in Use. 3rd Edition. CUP, 2004. ISBN 0 521 53289 2

Vince, Michael. Intermediate Language Practice. 3rd Edition. Macmillan, 2010. ISBN 9780 2307 2698 7

Powell, Mark. Presenting in English. LTP, 1996. ISBN 1 899396 30 6

Foster, Kenneth. Arts Leadership (Mastering Management in the Creative and Cultural Industries). London: Routledge, 2018. ISBN: 978-1138740297.

Mallia, Karen L. Leadership in the Creative Industries: Principles and Practice. Wiley-Blackwell, 2019. ISBN: 978-1-119-33400-2.

Rosewall, Ellen. Arts Management: Uniting Arts and Audiences in the 21st Century. Oxford: OUP, 2013. ISBN: 978-0199973705.

Tonks, Ann. A to Z of Arts Management: Reflections on Theory and Reality. 2nd edition. London: Routledge, 2020. ISBN: 9780367351397.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zkoušky:

  1. docházka (max. 3 povolené absence)
  2. písemný úkol 20% (bližší informace v semináři a v Moodle)
  3. poslech a krátká prezentace (bližší informace v semináři a v Moodle) 20%
  4. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20%
  5. lexikálně-gramatický test 40%

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů