Profesní angličtina 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HPA3 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je nabytí a rozvinutí jazykových znalostí, dovedností a kompetencí osvojením odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů v oblasti rozvíjení kreativity a kreativního myšlení. Podstatná část předmětu je zaměřena na oblast marketingu, e-marketingu a marketingového mixu z perspektivy producenta i perspektivy zákazníka.

Tematické okruhy:

FOSTERING CREATIVITY

Business Advantage, BA, M. Handford, Student’s Book, Upper-Intermediate, CUP, 2011, Unit 4

Business Advantage, BA, Joy Godwin, Personal Study Book, Upper-Intermediate, CUP, 2011, Unit 4

BA, Personal Study Book: Reading 2 Entrepreneurship: two schools of thought

Creativity and Creative Thinking: Macmillan Life Skills, Lesson – Creativity – handouts, exercises, discussion

Grammar: Modals-obligation, ability, requests, suggestions, probability present/past

BBC LEARNING ENGLISH http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/

MARKETING and BRANDS

What is Marketing? Management and Marketing by I. Mackenzie, LTP, 1997, Units 3.1, 3.3, 3.13, 3.19, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.28

Marketing, Business Vocabulary in Use by B. Mascull, CUP, 2002, Units 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Marketing, Business Vocabulary in Use, Advanced, B. Mascull, CUP, 2010, Units 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

E-MARKETING - The 4Cs of marketing and e-marketing

Business Advantage, BA, M. Handford, Student’s Book, Upper-Intermediate, CUP, 2011, Unit 9

Business Advantage, BA, Joy Godwin, Personal Study Book, Upper-Intermediate, CUP, 2011, Unit 9

Marketing Strategy. Business Advantage, Intermediate level, Student´s and Personal Study Books by A. Koestner and M. Rosenberg, 2016, CUP, Units 9

What is Branding https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk

Výsledky učení

Po absolvování předmětu bude schopen rozvíjet své kreativní myšlení a analyzovat probíraná témata marketingu a e-marketingu a to jak z pohledu producenta, tak také z pohledu současných trendů zaměřených především na zákazníka. Porozumí hlavním myšlenkám probíraných textů, cvičením a poslechu, které odráží základní oblasti výuky odborné angličtiny a terminologie a bude schopen charakterizovat a používat základní odbornou terminologii a artikulovat vlastní názory. Bude schopen vést odborný rozhovor na probíraná témata a zdokonalí svou aktivní komunikaci a probírané gramatické okruhy minimálně na úrovní B1+ dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Znalost AJ na úrovni B1+

Literatura

Povinná literatura:

Mackenzie, Ian. Management and Marketing. LTP, 1997. ISBN 1 899396 80 2

Mackenzie, Ian. Financial English. LTP, 1995. ISBN 1 899396 00 4

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. CUP, 2002. ISBN 0 521 77529 9

Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use Advanced. CUP, 2010. ISBN 978 0521 128292

Koestner, Almut. Business Advantage. Student’s Book. Intermediate. CUP, 2012. ISBN 978 0 521 13220 6

Rosenberg, Marjorie. Business Advantage. Personal Study Book. Intermediate. CUP, 2012. ISBN 978 1 107 692264 0

Doporučená literatura:

Handford, Michael. Business Advantage.Student’s Book. Upper-Intermediate. CUP, 2011. ISBN 978 0 521 132217 6

Godwin, Joy. Business Advantage.Personal Study Book. Upper-Intermediate. CUP, 2011. ISBN 978 0 521 281130 0

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP, 2000. ISBN 0 521 49868 6

Kennedy, Michael. Oxford Concise Dictionary of MUSIC. OUP, 1996. ISBN 0 19 280037 X

McCarthy, Michael a O´Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. CUP, 1996. ISBN 0 521 423961

Murphy, Raymond. English Grammar in Use. 3rd Edition. CUP, 2004. ISBN 0 521 53289 2

Vince, Michael. Intermediate Language Practice. 3rd Edition. Macmillan, 2010. ISBN 9780 2307 2698 7

Powell, Mark. Presenting in English. LTP, 1996. ISBN 1 899396 30 6

Foster, Kenneth. Arts Leadership (Mastering Management in the Creative and Cultural Industries). London: Routledge, 2018. ISBN: 978-1138740297.

Mallia, Karen L. Leadership in the Creative Industries: Principles and Practice. Wiley-Blackwell, 2019. ISBN: 978-1-119-33400-2.

Rosewall, Ellen. Arts Management: Uniting Arts and Audiences in the 21st Century. Oxford: OUP, 2013. ISBN: 978-0199973705.

Tonks, Ann. A to Z of Arts Management: Reflections on Theory and Reality. 2nd edition. London: Routledge, 2020. ISBN: 9780367351397.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

Povinná docházka je 70%.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů