Rozbor skladeb pro Hudební produkci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108RSPP1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vít HAVLÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít HAVLÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučí nahlížet na skladby z analytického hlediska. Po prohloubení znalostí z hudebně teoretických disciplín (hudební formy, harmonie, kontrapunkt, instrumentace a další) dokáže aplikovat tyto poznatky při rozboru jednotlivých kompozic. Získá přehled o analytických postupech, které dokáže samostatně uplatnit u skladeb různých obsazení, žánrů i slohových období.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je základní vhled do hudebního textu. Porozumění hudební tkáni jak z hlediska vertikálního, tak horizontálního, jak z hlediska detailu, tak z hlediska celku. Pochopení vztahu hudebního obsahu s užitou hudební stylizací. Výuka probíhá formou rozboru skladeb čtením v partituře (hudební forma, harmonie, kontrapunkt, struktura, instrumentace a další charakteristické prvky ve skladbě), následným poslechem skladeb z nahrávek s partiturou, diskusí nad předloženým rozborem. Předpokládá se znalost základních pojmů z harmonie, hudebních forem a kontrapunktu. Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů. Studenti v průběhu semestru pracují na analýze jedné skladby 19. století, zadané s přihlédnutím k jejich individuálním preferencím a dispozicím. Nejméně jednou za semestr prezentují konečnou podobu své kompletní analýzy na semináři.

Tematické okruhy:

  1. Prohloubení znalosti z oboru harmonie, kontrapunktu, hudebních forem a instrumentace
  2. Rozbor klavírních a sólových skladeb
  3. Rozbor komorních skladeb
  4. Rozbor orchestrálních skladeb
  5. Rozbor vokálních skladeb

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2011. ISBN 978-80-87258-28-6.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: NAMU, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5

Doporučená literatura:

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

HONS, Miloš. Hudba zvaná symfonie. Praha: Togga, 2005. ISBN 80-902912-6-0.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o harmonii. Praha: SNKLU, 1956.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Editio Supraphon, 1985.

JANEČEK, Karel. Melodika. Praha: SNKLHU, 1956.

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: SHV, l963.

JANEČEK, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1968.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha: Panton, 1976.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: HAMU, 1994. ISBN 80-85467-07-0.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě: aktivity na seminářích, docházky minimálně 50 %, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student v semestru přednese na semináři.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů