Hudebně producentská organizační praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HPOP2 Z 2 20S česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Dana WAGNEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá organizační dovednosti a prohloubí své znalosti a schopnosti v oblasti organizace hudebních projektů. Je schopen pracovat v týmu na přípravě, organizaci a realizaci jednoduchého projektu.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Student praktickým zapojením do organizace školních projektů získá zkušenosti a dovednosti v reálném profesionálním kontextu, seznámí se s přípravou a organizací menších projektů a naučí se pracovat v týmu.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BOURDIEU, Pierre a JOHNSON, Randal, ed. The field of cultural production: essays on art and literature. 1st pub. New York: Columbia University Press, 1993. viii, 322 s. European perspectives. ISBN 0-231-08286-X.

BRINDLE, Meg, ed. a DEVEREAUX, Constance, ed. The arts management handbook: new directions for students and practitioners. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. iv, 364 stran. ISBN 978-0-7656-1742-2.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. 167 s. ISBN 978-80-86863-24-5.

VODÁČEK, Leo a VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7261-197-3.

VOLZ, Jim. Introduction to arts management. First published. London: Bloomsbury, 2017. xv, 274 stran. Introductions to theatre. ISBN 978-1-4742-3978-3.

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Ověření studijních výsledků probíhá formou praktické organizační činnosti pod odborným dohledem pedagoga. Minimální požadavek – úspěšná organizace 1 školního projektu za semestr.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
WAGNEROVÁ D.
13:40–15:10
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:40–15:10 Dana WAGNEROVÁ Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů