Hudebně producentská organizační praxe 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HPOP5 zápočet 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dana JANDÁČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Student praktickým zapojením do organizace školního projektu získá zkušenosti a dovednosti v reálném profesionálním kontextu, seznámí se s přípravou, financováním, propagací a organizací školních projektů a naučí se pracovat v týmu.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student získá organizační dovednosti a prohloubí své znalosti a schopnosti v oblasti organizace, propagace a financování hudebních projektů. Je schopen pracovat v týmu na přípravě, organizaci a realizaci hudebního projektu (zpracování jednoduché grantové žádosti, příprava sympozia, orchestrálního koncertu, koncertu, hostování komorního tělesa, realizace komorní operní inscenace). Dokáže vyhodnotit úspěšnost projektu a vyhotovit závěrečnou zprávu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BOURDIEU, Pierre a JOHNSON, Randal, ed. The field of cultural production: essays on art and literature. 1st pub. New York: Columbia University Press, 1993. viii, 322 s. European perspectives. ISBN 0-231-08286-X.

BRINDLE, Meg, ed. a DEVEREAUX, Constance, ed. The arts management handbook: new directions for students and practitioners. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. iv, 364 stran. ISBN 978-0-7656-1742-2.

LEDVINOVÁ, Jana. Fundraising pro kulturní instituce, Manuál pro výuku. [online]. Praha: České centrum fundraisingu, 2010. [cit. 2020-02-09]. Dostupné z: https://fundraising.cz/v1/wp-content/uploads/2012/11/Manual.pdf.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 129 s. Management umění - umění managementu; sv. 2. ISBN 978-80-7331-294-7.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. 167 s. ISBN 978-80-86863-24-5.

VODÁČEK, Leo a VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7261-197-3.

VOLZ, Jim. Introduction to arts management. First published. London: Bloomsbury, 2017. xv, 274 stran. Introductions to theatre. ISBN 978-1-4742-3978-3.

Web

www.donorsforum.cz

www.culturenet.cz

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Ověření studijních výsledků probíhá formou přípravy a praktické organizační činnosti pod odborným dohledem pedagoga. Minimální požadavek – úspěšná realizace 1 projektu za semestr včetně zajištění jeho financování z grantových zdrojů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
JANDÁČKOVÁ D.
15:20–16:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Dana JANDÁČKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů