Česká hudba 1918-1989 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108CSH1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Česká hudba 1918–1989 1 se studenti orientují v základních reáliích a pojmech souvisejících s dotyčnou historickou etapou dějin české hudební kultury. Poznají představitelé a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Česká hudba 1918–1989 1 seznamuje studenty s historií české hudební kultury v období od vzniku samostatné republiky do konce 2. světové války (1918–1945). Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o dotyčném historickém období a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Na tento předmět navazuje v dalším semestru předmět Česká hudba 1918–1989 2.

Tematické okruhy:

1.Situace v české hudební kultuře po vzniku samostatné ČSR, budování institucionální základny: řídící instituce, školství, organizace a spolky

2.Rozhlas

3.Umělecké instituce (divadla, orchestry, komorní soubory)

4.Tvorba, interpretační umění (klíčové osobnosti)

5.Mezinárodní kontakty, postavení a problémy německé hudební kultury v ČSR.

6.Situace v době války a Protektorátu (organizační struktura, instituce, tvorba).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha 1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

BEK, Josef. Erwin Schulhoff. Hamburg: 1994.

HOLZKNECHT, Václav. Hudební skupina Mánesa. Praha: 1969.

HOLZKNECHT, Václav. Iša Krejčí. Praha: 1977.

HOLZKNECHT, Václav. Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby VI.: hudba 20. storočia. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-1214-2.

KLADIVA, Jaroslav. E.F. Burian. Praha: Jazzová sekce, 1982.

LADMANOVÁ, Milada. František Bartoš svědek čtvrtstoletí. Praha: Panton, 1980.

LÉBL, Vladimír. Vitezslav Novak. Praha: Supraphon, 1969.

MACEK, Jiří. Vitězslava Kaprálová. Praha: Hudební rozhledy Svazu čs. skladatelů, 1958.

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů : profil života a díla. Praha: Supraphon, 1974.

MIHULE, Jaroslav. Martinů : osud skladatele. Vyd. první. Praha: Karolinum, 2002. 626 s. ISBN 80-246-0426-4.

PACLT, Jaromír (ed.): E. F. Burian nejen o hudbě. Praha: 1981.

PLAVEC, Josef. Národní umělec Otakar Jeremiáš. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1964.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1961.

ŠOUREK, Otakar. Rudolf Karel : Variace v životě i díle. 1. vyd. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947.

VYSLOUŽIL, Jiří. Alois Hába : život a dílo. 1. vyd. Praha: Panton, 1974.

WEISS, Miriam. To Make a Lady out of Jazz. Die Jazzrezeption im Werk Erwin Schulhoffs. Neumünster: Bockel Verlag, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: písemný test z odpřednášeného učiva za zimní semestr. Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
10:20–11:50
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Jaromír HAVLÍK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů