Česká hudba 1918-1989 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108CSH1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Česká hudba 1918–1989 1 seznamuje studenty s historií české hudební kultury v období od vzniku samostatné republiky do konce 2. světové války (1918–1945). Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o dotyčném historickém období a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Na tento předmět navazuje v dalším semestru předmět Česká hudba 1918–1989 2.

Tematické okruhy:

1.Situace v české hudební kultuře po vzniku samostatné ČSR, budování institucionální základny: řídící instituce, školství, organizace a spolky

2.Rozhlas

3.Umělecké instituce (divadla, orchestry, komorní soubory)

4.Tvorba, interpretační umění (klíčové osobnosti)

5.Mezinárodní kontakty, postavení a problémy německé hudební kultury v ČSR.

6.Situace v době války a Protektorátu (organizační struktura, instituce, tvorba).

Výsledky učení

Po absolvování předmětu Česká hudba 1918–1989 1 se studenti orientují v základních reáliích a pojmech souvisejících s dotyčnou historickou etapou dějin české hudební kultury. Poznají představitelé a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha 1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

BEK, Josef. Erwin Schulhoff. Hamburg: 1994.

HOLZKNECHT, Václav. Hudební skupina Mánesa. Praha: 1969.

HOLZKNECHT, Václav. Iša Krejčí. Praha: 1977.

HOLZKNECHT, Václav. Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.

HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby VI.: hudba 20. storočia. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-1214-2.

KLADIVA, Jaroslav. E.F. Burian. Praha: Jazzová sekce, 1982.

LADMANOVÁ, Milada. František Bartoš svědek čtvrtstoletí. Praha: Panton, 1980.

LÉBL, Vladimír. Vitezslav Novak. Praha: Supraphon, 1969.

MACEK, Jiří. Vitězslava Kaprálová. Praha: Hudební rozhledy Svazu čs. skladatelů, 1958.

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů : profil života a díla. Praha: Supraphon, 1974.

MIHULE, Jaroslav. Martinů : osud skladatele. Vyd. první. Praha: Karolinum, 2002. 626 s. ISBN 80-246-0426-4.

PACLT, Jaromír (ed.): E. F. Burian nejen o hudbě. Praha: 1981.

PLAVEC, Josef. Národní umělec Otakar Jeremiáš. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1964.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1961.

ŠOUREK, Otakar. Rudolf Karel : Variace v životě i díle. 1. vyd. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947.

VYSLOUŽIL, Jiří. Alois Hába : život a dílo. 1. vyd. Praha: Panton, 1974.

WEISS, Miriam. To Make a Lady out of Jazz. Die Jazzrezeption im Werk Erwin Schulhoffs. Neumünster: Bockel Verlag, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: písemný test z odpřednášeného učiva za zimní semestr. Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
10:20–11:50
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Jaromír HAVLÍK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů