Hudební dramaturgie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HD1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Hudební dramaturgie 1 seznamuje studenty se současným hudebním životem ve všech jeho rozměrech, zejména s vazbou obsahu zvoleného repertoáru a finančního zajištění. Uvádí studenty do problematiky správné volby repertoáru v oblasti tzv. živého umění (operní představení, symfonické a komorní orchestry apod.) Součástí je i důkladné seznámení s úlohou kolektivních správců a specifiky provozování chráněných i nechráněných děl. Seminární část se věnuje především úkolům posluchačů – dramaturgickým návrhům pro jednotlivé způsoby veřejné prezentace hudebního umění.

Součástí jsou také diskuse nad vytvořenými programy, možnostmi a hlavními problémy jejich realizace tak, aby studenti byli po absolvování studia připraveni na konkrétní hudební provoz. V těchto pracích i v diskusi se uplatňují zásady obvyklé v současné praxi a hodnotí se nápaditost jejich autorů.

Tematické okruhy:

  1. Co je dramaturgie
  2. Specifika hudební dramaturgie v jednotlivých typech prezentace hudby
  3. Dramaturgie operního divadla: rozdíly mezi různými typy operního divadla, pěvecké obory a hudebně dramatické typy
  4. Koncertní dramaturgie: rozdíly jednotlivých způsobů, jejich věcná povaha i zvyklosti, jednotlivé koncerty, cykly koncertů, festivaly
  5. Nejdůležitější domácí i světové hudební festivaly

Výsledky učení

Po absolvování předmětu jsou studenti schopni aplikovat znalosti z dějin hudby, hudební estetiky a praktického hudebního života na tvorbu programu v různých médiích a institucích šířících hudební tvorbu. Tedy zejména v opeře aj. hudebních divadlech, v koncertním životě, rozhlasech a televizích, firmách produkujících trvalé nosiče zvuku, filmu aj.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Úspěšná klasifikace předmětu 108HD1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 108HD2

Literatura

Povinná literatura:

HAVLÍK, Jaromír. Česká symfonie 1945-1980. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-005-0.

HONS, Miloš. Hudba zvaná symfonie. Praha: TOGGA, 2005. ISBN 80-902912-6-0.

HOSTOMSKÁ, Anna. Opera. Průvodce operní tvorbou. Praha: Svoboda, 1999. ISBN 80-205-0578-4.

OČADLÍK, Mirko. Svět orchestru: průvodce českou orchestrální tvorbou. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0468-0.

OČADLÍK, Mirko. Svět orchestru: průvodce evropskou orchestrální tvorbou. Praha: Panton, 1965.

SCHNIERER, Miloš. Svět orchestru 20. století. Díl 1. Brno: M a M, 1995.

SCHNIERER, Miloš. Svět orchestru 20. století. Díl 2. Brno: M a M, 1998. ISBN 80-200-0668-0.

SMOLKA, Jaroslav. Česká kantáta a oratorium. Praha: Supraphon, 1970.

ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci: průvodce. Praha: Supraphon, 1983.

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Smetanova komorní hudba. Praha: Supraphon, 1978.

JIRÁNEK, Jaroslav. Smetanova operní tvorba I. Praha: Supraphon, 1984.

JIRÁNEK, Jaroslav. Smetanova operní tvorba II. Praha: Supraphon, 1989.

SMOLKA, Jaroslav. Smetanova symfonická tvorba. Praha: Supraphon, 1984.

SMOLKA, Jaroslav. Smetanova vokální tvorba. Praha: Supraphon, 1980.

ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Díl 2. Praha: SNKLHU, 1955.

ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Díl 3. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1956.

ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Díl 4. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1957.

100 let České filharmonie: historie, osobnosti, kontexty: sborník z mezinárodní muzikologické konference, Praha 17. a 18. října 1996. Praha: Česká filharmonie, 1997.

MLEJNEK, Karel. Česká filharmonie. Deset kapitol ze stoleté historie orchestru. Praha: Paseka, 1996. ISBN 80-7185-074-8.

NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny opery Národního divadla. Díl 1 a 2. Praha: Práce, 1949.

NEJEDLÝ, Zdeněk. Opera Národního divadla do roku 1900. Praha: Sbor pro zřízení druhého Národního divadla, 1935.

NEJEDLÝ, Zdeněk. Opera Národního divadla od roku 1900 do převratu. Praha: Sbor pro zřízení druhého Národního divadla, 1936.

PALA, František. Opera Národního divadla v období O. Ostrčila, sv. 4. Praha: Divadelní ústav, 1970.

Katalogy repertoáru různých institucí a médií, hudební slovníky a encyklopedie, přinášející přehledy tvorby jednotlivých autorů.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vypracuje samostatné dramaturgické návrhy v oblasti tzv. živé hudby, dvou CD, rozhlasového i televizního pořadu. Další požadavky: docházka min. 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–15:10 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů