Tisk studijního plánu

Studijní plán Dechové nástroje - Klarinet (Bc) od 2022/23

Specializace: Klarinet
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
106KLR* Hra na klarinet
Z-9-2CT
ZK-9-2CT
Z-9-2CT
ZK-9-2CT
Z-10-2CT
Z-11-2CT
57
Minimální počet kreditů 57
Povinné předměty
106PKR* Orchestrální party a sóla klarinetu
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
6
102HVO* Hra v orchestru
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
24
198KH* Komorní hra
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
24
106SDN* Seminář dechových nástrojů
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
18
Minimální počet kreditů 72
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
106DLI* Dějiny a literatura dechových nástrojů
Z-1-1PT
ZK-2-1PT
3
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
106KP* Koncertní praxe - dechové nástroje
Z-1-
Z-1-
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
1
108RSK* Rozbor skladeb
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
Minimální počet kreditů 39
Povinně volitelné předměty
106DEBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
106DEPM Dechové nástroje - pedagogické minimum
0
106KLBVV Klarinet (Bc) - volitelné předměty výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 170
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 180
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [106DEBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

② Dechové nástroje - pedagogické minimum [106DEPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Klarinet (Bc) - volitelné předměty výběr [106KLBVV]

106KL4B #

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hra v orchestru 1 (102HVO1) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 2 (102HVO2) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 3 (102HVO3) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 4 (102HVO4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 5 (102HVO5) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 6 (102HVO6) PZ Absolventským výkonem
Hra na klarinet 1 (106KLR1) PZ Absolventským výkonem
Hra na klarinet 2 (106KLR2) PZ Absolventským výkonem
Hra na klarinet 3 (106KLR3) PZ Absolventským výkonem
Hra na klarinet 4 (106KLR4) PZ Absolventským výkonem
Hra na klarinet 5 (106KLR5) PZ Absolventským výkonem
Hra na klarinet 6 (106KLR6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura dechových nástrojů 1 (106DLI1) ZT Teoretická ústní zkouška (S106TUZBC)
Dějiny a literatura dechových nástrojů 2 (106DLI2) ZT