Hra na klarinet 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KLR3 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Hra na klarinet 3 je vybavení studenta všemi schopnostmi, které při hře na nástroj potřebuje. Pedagog hledá společně se studentem směr, jak zvládnout hru na nejvyšší možné úrovni jak po technické stránce, tak intonační, nátiskové, tónové a interpretační. Všechny nároky, které byly kladeny v předmětu Hra na klarinet 1 a 2 jsou nyní dále zdokonalovány pomocí individuálních cvičení a etud. Student je veden ke schopnosti řešit technickou a interpretační obtížnost a efektivně navrhovat strategii vyřešení. Rozvíjí se též zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta. Výběr repertoáru se řídí i dramaturgií soutěží, které v daném roce jsou vypsány, a kterých se jednotliví studenti zúčastní. Platí však, že seznam literatury pro jednotlivé semestry je určen tak, aby posouval studenta k větším a lepším schopnostem interpretace na všech technických a uměleckých úrovní.

Uvedená literatura je studována bez ohledu na vydavatele. Je přínosem, že si student sám vybírá, které vydání preferuje, a na hodinách či semináři se pak jednotlivé vydání porovnávají a ve vzniklé diskusi se ukazuje vliv na interpretaci těchto jednotlivých vydání.

Nelze konkrétně stanovit, která literatura je povinná a která doporučená. Vše je určeno akcentem na schopnosti, dovednosti a rozvoj každého studenta individuálně.

Příklad repertoáru:

Etudy:

BAERMANN, Carl. Täglische Studien für Klarinette

BOZZA, Eugéne. 12 studies for clarinet, 14 Etudes De Mécanisme

CAVALLINI, Ernesto. 30 Capricci

DELÉCLUSE, Ulysse – BACH, Johann Sebastian. 6 sonát a partit pro housle v úpravě pro klarinet, 6 suit pro violoncello v úpravě pro klarinet

ETLÍK, Milan. Klarinetové etudy

GABUCCI, Agostino. 10 moderních etud

GIAMPIERI, Alamiro / PAGANNINI, Nicollo. 14 Capriccos

HLAVÁČ, Jiří. 10 virtuózních etud pro klarinet

JEANJEAN, Paul. Etudes Progressives et Mélodiques, Etudes modernes

JETTEL, Rudolf. Zehn Etuden

KLOSÉ, Hyacinthe. Quatorze Etudes

KRATOCHVÍL, Jiří. 66 etud pro klarinet

KROEPSCH, Fritz. Studies

LANCELOT, Jacques. 21 études

LEFÉVRE, Jean-Xavier. 60 Esercizi

MÜLLER, Ivan. 25 etud pro klarinet

ROSE, Cyrille. 40 Studies for clarinet, 32 Etudes for clarinet

STARK, Robert. 24 virtuózních etud

UHL, Alfred. 48 Etudes

WIEDEMANN, Ludwig. Klarinetové studie

ZÍTEK, František. Moderní etudy pro klarinet

ŽEBERA, Václav. Virtuózní studie pro klarinet

Skladby pro sólový klarinet:

BACH, Johann Sebastian – DELÉCLUSE, Ulysse. 6 sonát a partit pro housle v úpravě pro klarinet, 6 suit pro violoncello v úpravě pro klarinet

BERIO, Luciano. Lied, Sequenza IXa

BOULEZ, Pierre. Domaines

BUCCHI, Valentino. Concerto per clarinetto solo

DONATONI, Franco. Clair

DENISOV, Edison. Sonáta pro klarinet sólo

DONIZETTI, Gaetano. Studio Primo per Clarinetto

GRGIN, Ante. Capriccio No. 1

HUSA, Karel. Tři studie pro klarinet sólo

KOVÁCS, Béla. Hommages for clarinet solo

MANTOVANI, Bruno. Bug for clarinet solo

MATOUŠEK, Lukáš. Solo pro klarinet

MESSIANEN, Olivier. Abime des oiseaux

PENDERECKI, Krzysztof. Prelude for clarinet

STOCKHAUSEN Karlheinz. In Freundschaft für Klarinette solo

SRAVINSKY, Igor. Tři kusy pro klarinet sólo

SUTERMEISTER, Heinrich. Capriccio pro sólový klarinet

ŠESTÁK, Zdeněk. Musica tripartita pro klarinet sólo

TICHÝ, Vladimír. Sonatina pro sólový klarinet

WIDMANN, Jörg. Fantasie für Klarinette

Skladby pro klarinet a klavír:

ARNOLD, Malcolm. Sonatina for clarinet and piano

BAX, Arnold. Sonata for clarinet and piano

BASSI, Luigi. Fantasia da concerto Rigoletto

BERG, Alban. Vier Stücke für Klarinette und Klavier

BUSONI, Ferruccio. Concertino Op. 48

BERNSTEIN, Leonard. Sonata for clarinet and piano

BOZZA, Eugène. Aria 4’

BRAHMS, Johannes. Sonate für Klavier und Klarinette, Op. 120 Nr.1 f moll, Sonate für Klavier und Klarinette, Op. 120 Nr.2 Es dur

COPLAND, Aaron. Sonata for clarinet and piano

DEBUSSY, Claude. Petite pièce pour clarinette et piano, Première Rhapsodie

DEVIENNE, Francois. Clarinet Sonatas

FRANCAIX, Jean. Téma s variacemi

GADE, Niels. Fantasiestücke for Clarinet and Piano, Op. 4

GAUBERT, Philippe. Fantaisie for clarinet and piano

GEMROTJiří Gemrot. Rapsodie pro klarinet a klavír

HIDNDEMITH, Paul. Clarinet Sonata

HONEGGER, Arthur. Sonatina

HORKÁ, Kateřina. Dodeka i do kila pro klarinet a klavír

HOROVITZ, Joseph. Clarinet Sonatina

CHAUSSON, Ernest. Andante et Allegro

IŠTVAN, Miloslav. Sonáta pro klarinet a klavír

KALABIS, Viktor. Sonáta pro klarinet a klavír, op. 30, Suite for clarinet and piano, op. 55

KOVÁCS, Béla. Ich begrüsse Sie, Herr Johann Strauss!

LOVREGLIO, Donato Lovreglio. Fantasia di Concerto sumotivi de La Traviata di G. Verdi

LUTOSLAWSKI, Witold. Taneční preludia

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina pro klarinet a klavír

MESSAGER, André. Solo de Concours

MILHAUD, Darius. Scaramouche, op. 165d , Duo Concertant pro klarinet a klavír

MOZART, Wolfgang Amadeus. No, che non sei capace KV 419 (arr. A. N. Tarkmann), Schon lacht der holde Frühling KV 580 (arr. A. N. Tarkmann)

PÁLENÍČEK, Josef. Partita piccola per clarinetto e pianoforte

PAVOREK, Aleš. ClarinoPré

PENDERECKI, Krzysztof. Tři miniatury pro klarinet a klavír

PIERNÉ, Gabriel. Canzonetta op. 19

POULENC, Françis. Sonate pour clarinette et piano

RABAUD, Henri. Solo de Concours

REGER, Max. Sonáta pro klarinet a klavír č. 1 As dur

Sonáta pro klarinet a klavír č. 2 Fis moll, Sonáta pro klarinet a klavír č. 3, Op. 107

ROSSINI, Gioacchino: Introduzione, tema e variazioni

SAINT-SAËNS, Camille: Sonate pour clarinette et piano, op. 167

SARASATE, Pablo de – BALDEYROU, Nicolas. Carmen Fantasy

SCHUMANN, Robert. Romance Op. 94, Fantasiestücke Op. 73

SKOUMAL, Adam. Variace na cikánskou melodii

SLABIHOUDEK, Jiří. Poure (M) for clarinet and piano

TEML, Jiří. Komorní hudba pro klarinet a klavír

WIDOR, Charles-Marie. Introduction et rondo

WEBER, Carl Maria von. Grand Duo Concertant in Es-Dur op. 48

WEINBERG, Mieczyslaw. Sonata for Clarinet and Piano, Op. 28

Skladby pro klarinet a orchestr:

BASSI, Luigi. Fantasia da concerto Rigoletto

BRUCH, Max. Konzert für Klarinette, Bratsche und Orchester Op. 88

BUSONI, Ferruccio. Concertino per clarinetto e piccola orchestra, Op. 48

COPLAND, Aaron: Concerto for clarinet and string orchestra, with harp and piano

CRUSELL, Bernhard. Clarinet Concerto No. 2 in f minor, Op. 5

DEBUSSY, Claude. Première Rhapsodie pour clarinette et orchestre

FRANCAIX, Jean. Tema con Variazioni per clarinetto e orchestra, Koncert pro klarinet

KOŽELUH, Leopold: Klarinetový koncert č. 1 Es dur

RIMSKY-KORSAKOV, Nikolay. Koncert pro klarinet a dechový orchestr

KRAMÁŘ, František Vincenc. Koncert pro klarinet orchestr Es-Dur op. 36, Koncert pro dva klarinety Es-Dur Op. 35, Koncert pro dva klarinety a orchestr Es-Dur Op. 91

KUBÍN, Rudolf. Koncert pro klarinet a orchestr

KUKAL, Ondřej. Clarinettino, Op. 11

MENDELSOHN-BARTHOLDY, Felix. Konzertstücke für Klarinette, Bassetthorn und Orchester Op. 113&114

MILHAUD, Darius. Scaramouche pour clarinette et orchestre op. 165d

MOZART, Wolfgang Amadeus. Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622 30’, No, che non sei capace KV 419 (arrangement by A. N. Tarkmann), Schon lacht der holde Frühling KV 580 (arrangement by A. N. Tarkmann), Parto, parto, ma tu ben mio

NIELSEN, Carl. Concerto for clarinet and orchestra Op. 57

REJCHA, Antonín. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto in B flat major, Op. 89

ROSSINI, Gioacchino. Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra

SPOHR, Louis. Klarinettenkonzert Nr. 1 in c-Moll op. 26, Konzerte für Klarinette. No. 2 Es dur op. 57, Konzert für Klarinette Nr. 3 f moll WoO 19, Klarinettenkonzert Nr. 4 in e-Moll WoO 20

STAMIC, Jan Václav. Koncert pro klarinet a orchestr B-Dur

STAMIC, Carl. Koncert pro klarinet a orchestr Es- Dur „Darmstädter“, Koncert pro klarinet a orchestr Nr. 3 in B- dur, Koncert pro klarinet, housle a orchestr

STRAVINSKY, Igor. Ebony Concerto

TEML, Jiř.: Concerto doppio

VERESS, Sándor. Clarinet Concerto

WEBER, Carl Maria von. Concertino in Es-Dur op. 26 10’, Klarinettenquintett B-Dur, op. 34 25’, Klarinettenkonzert Nr. 1 in f-Moll op. 73 20’, Klarinettenkonzert Nr. 2 in Es-Dur op. 74 20

Klarinet se smyčcovým kvartetem:

BRAHMS, Johannes. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto h moll op. 115

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto A dur K. 581

REJCHA, Antonín. Kvintet B dur pro klarinet a smyčcové kvarteto, Op. 89

REGER, Max. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto A dur, Op. 146

WEBER, Carl Maria von. Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto, Op. 34

Komorní hudba (klarinet, housle, violoncello a klavír):

MESSIAEN, Olivier. Kvartet pro konec času pro housle, klarinet, violoncello a klavír

Trio (klarinet, housle, klavír):

BARTÓK, Béla. Kontrasty

BAUSSNERN, Waldemar von. Serenáda pro housle, klarinet a klavír

HUSA, Karel. Sonata à tre

CHAČATURJAN, Aram. Trio pro klarinet, housle a klavír

MILHAUD, Darius. Suite

STRAVINSKIJ, Igor. Suita „Příběh vojáka“

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. 5 kusů

Trio (klarinet, viola, klavír):

BRUCH, Max. Osm kusů pro klarinet, violu a klavír

FRANCAIX, Jean. Trio pro klarinet, violu a klavír

Mozart, Wolfgang Amadeus. Kegelstatt Trio Es dur K. 498

SCHUMANN, Robert. Märchenerzählungen, Op. 132

Trio (klarinet, violoncello, klavír):

BEETHOVEN, Ludwig van. Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír, Op. 11

BRAHMS, Johannes. Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll, Op. 114

ZEMLINSKY, Alexander von. Trio pro klarinet, violoncello a klavír, Op. 3

D´INDY, Vincent. Trio pro klavír, klarinet a violoncello, Op. 29

BRUCH, Max. Osm kusů pro klavír, violoncello a klarinet, Op. 83

GLINKA, Michail Ivanovič. Trio Pathétique d moll pro klarinet, klavír a violoncello

HINDEMITH, Paul. Ludus minor pro klarinet a violoncello

Dechové trio (hoboj, klarinet, fagot):

MOZART, Wolfgang Amadeus. Divertimenta 1-5

KRAMÁŘ, František Vincenc. Trio F dur

MARTINŮ, Bohuslav. Čtyři madrigaly

IBERT, Jacques. Cinq Pieces en Trio

SCHULHOFF, Erwin. Divertissement

TANSMAN, Alexandre. Suite pour trio d’anches

Trio klarinet, zpěv a klavír:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Non piu di fiori KV 621, La clemenza di Tito pro soprán, basetový roh a orchestr (klavír) Parto, parto KV 621, La clemenza di Tito pro soprán, basetový klarinet in B a orchestr (klavír)

SCHUBERT, Franz. Der Hirt auf dem Felsen (Pastýř na skále), D. 965 (op.posth.129) pro soprán, klarinet a klavír

, ʺRomance“ Die Verschworenen pro soprán, klarinet a klavír

SPOHR, Louis. Sechs Deutsche Lieder (Šest německých písní) pro soprán, klarinet a klavír

MEYERBER, Giacomo. Hirtenlied pro soprán, klarinet a klavír

BRAHMS, Johannes. Zwei Gesänge, Op. 91 pro mezzosoprán, klarinet a klavír

WILLIAMD, Ralph Vaughan. Three vocalises pro soprán a klarinet

AHN, Jung-Jun Ahn. Ari Arirang pro soprán, klarinet a klavír

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Ve třetím semestru získá student zápočet za minimálně 90 % docházky a zvládnutí studovaného repertoáru.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů