Hra v orchestru 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HVO3 zápočet 4 48 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Hra v orchestru seznamuje studenty s pravidly provozu orchestru, jeho fungováním a organizací. Zároveň umožňuje studentům získat neocenitelné zkušenosti s hrou v orchestrálním seskupení. Probíhá formou blokové výuky společné pro všechny studenty interpretačních instrumentálních studijních programů. Stává se tak důležitou součástí přípravy na jednu z možných variant profesního uplatnění studentů. Zkušenost s hrou v orchestru přináší poznání týmové spolupráce, což zvyšuje významně možnosti uplatnění v oboru po jeho ukončení. Cílem výuky je posilovat a rozvíjet studentovu schopnost spolupráce a jeho přizpůsobivost orchestrálním potřebám. Nadále také pokračuje proces rozvíjení jeho orchestrálního projevu s důrazem na uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

  1. Detailní přehled o nejvýznamnějších interpretačních stylech a tradicích
  2. Pokročilá intonační, rytmická, artikulační, zvuková, dynamická přizpůsobivost a flexibilita
  3. Formování disciplíny, koncentrace a kázně při nácviku koncertní produkce

Výsledky učení

Student prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru. Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Symfonická a komorní hudba od 16. do 21.století podle dramaturgie koncertního plánu.

Hodnoticí metody a kritéria

Výuka probíhá v týdenním bloku 2x za semestr. Pro získání zápočtu je nutná 100% účast na zkouškách a 2 koncertech. Předpokládá se intenzivní domácí příprava (nastudování partů dle dramaturgického koncertního plánu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů