Hra v orchestru 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HVO3 Z 4 48 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru. Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Hra v orchestru seznamuje studenty s pravidly provozu orchestru, jeho fungováním a organizací. Zároveň umožňuje studentům získat neocenitelné zkušenosti s hrou v orchestrálním seskupení. Probíhá formou blokové výuky společné pro všechny studenty interpretačních instrumentálních studijních programů. Stává se tak důležitou součástí přípravy na jednu z možných variant profesního uplatnění studentů. Zkušenost s hrou v orchestru přináší poznání týmové spolupráce, což zvyšuje významně možnosti uplatnění v oboru po jeho ukončení. Cílem výuky je posilovat a rozvíjet studentovu schopnost spolupráce a jeho přizpůsobivost orchestrálním potřebám. Nadále také pokračuje proces rozvíjení jeho orchestrálního projevu s důrazem na uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

  1. Detailní přehled o nejvýznamnějších interpretačních stylech a tradicích
  2. Pokročilá intonační, rytmická, artikulační, zvuková, dynamická přizpůsobivost a flexibilita
  3. Formování disciplíny, koncentrace a kázně při nácviku koncertní produkce

Doporučená nebo povinná literatura

Symfonická a komorní hudba od 16. do 21.století podle dramaturgie koncertního plánu.

Hodnoticí metody a kritéria

Výuka probíhá v týdenním bloku 2x za semestr. Pro získání zápočtu je nutná 100% účast na zkouškách a 2 koncertech. Předpokládá se intenzivní domácí příprava (nastudování partů dle dramaturgického koncertního plánu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů