Tisk

Katedra dirigování

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
102DPD1 Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 1 česky Z 1 6PS+6SS zimní
102DPD2 Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 2 česky ZK 1 7PS+7SS letní
102DOPO1 Dirigování opery, práce v operním studiu 1 česky Z 3 blok zimní
102DOOS1 Dirigování opery, práce v operním studiu 1 česky Z 5 24CS zimní
102DOPO2 Dirigování opery, práce v operním studiu 2 česky ZK 4 blok letní
102DOOS2 Dirigování opery, práce v operním studiu 2 česky ZK 6 28CS letní
102DOPO3 Dirigování opery, práce v operním studiu 3 česky Z 6 blok zimní
102DOOS3 Dirigování opery, práce v operním studiu 3
 
česky Z 7 24CS letní
102DOPO4 Dirigování opery, práce v operním studiu 4 česky Z 6 blok letní
102DOOS4 Dirigování opery, práce v operním studiu 4 česky Z 7 28CS letní
102DO1 Dirigování orchestru 1 česky Z 2 1T zimní
102DIO1 Dirigování orchestru 1 česky Z 4 13CS zimní
102DO2 Dirigování orchestru 2 česky ZK 2 1T letní
102DIO2 Dirigování orchestru 2 česky ZK 4 13CS letní
102DO3 Dirigování orchestru 3 česky Z 4 1T zimní
102DIO3 Dirigování orchestru 3
 
česky Z 5 13CS zimní Předmět není vypsán
102DO4 Dirigování orchestru 4 česky Z 5 1T letní
102DIO4 Dirigování orchestru 4 česky Z 6 13CS letní
102DOR5 Dirigování orchestru 5 česky Z 3 1T zimní
102DIO5 Dirigování orchestru 5 česky Z 5 12CS zimní
102DOR6 Dirigování orchestru 6 česky ZK 4 1T letní
102DIO6 Dirigování orchestru 6 česky ZK 6 14CS letní
102DOR7 Dirigování orchestru 7 česky Z 6 1T zimní
102DIO7 Dirigování orchestru 7 česky Z 7 12CS zimní
102DOR8 Dirigování orchestru 8 česky Z 6 1T letní
102DIO8 Dirigování orchestru 8 česky Z 7 14CS letní
102DS1 Dirigování sboru 1 česky Z 2 1T zimní
102DIS1 Dirigování sboru 1 česky Z 4 13CS zimní
102DS2 Dirigování sboru 2 česky ZK 2 1T letní
102DIS2 Dirigování sboru 2 česky ZK 4 13CS letní
102DIS3 Dirigování sboru 3 česky Z 2 1PT zimní
102DIS4 Dirigování sboru 4 česky Z 2 1T letní
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1CT zimní
102HV2 Hlasová výchova 2 česky Z 1 1CT letní
102HV3 Hlasová výchova 3 česky Z 1 1CT zimní
102HV4 Hlasová výchova 4 česky Z 1 1CT letní
102HP1 Hra partitur - dirigování 1 česky Z 1 1T zimní
102HP2 Hra partitur - dirigování 2 česky ZK 1 1T letní
102HP3 Hra partitur - dirigování 3 česky Z 1 1T zimní
102HP4 Hra partitur - dirigování 4 česky ZK 1 1T letní
102HRP1 Hra partitur 1 česky Z 2 1CT zimní
102HRP2 Hra partitur 2 česky ZK 2 1CT letní
102HRP3 Hra partitur 3 česky Z 2 1CT zimní
102HRP4 Hra partitur 4 česky ZK 2 1CT letní
102HVO1 Hra v orchestru 1 česky Z 4 48CS zimní
102HVO0 Hra v orchestru 10 anglicky, česky Z 4 48CS letní
102HVO2 Hra v orchestru 2 česky Z 4 48CS letní
102HVO3 Hra v orchestru 3 česky Z 4 48CS zimní
102HVO4 Hra v orchestru 4 česky Z 4 48CS letní
102HVO5 Hra v orchestru 5
 
česky Z 4 48CS zimní Předmět není vypsán
102HVO6 Hra v orchestru 6
 
česky Z 4 48CS letní Předmět není vypsán
102HVO7 Hra v orchestru 7 anglicky, česky Z 4 48CS zimní
102HVO8 Hra v orchestru 8 anglicky, česky Z 4 48CS letní
102HVO9 Hra v orchestru 9 anglicky, česky Z 4 48CS zimní
102MT1 Manuální technika 1 česky Z 1 1CT zimní
102MT2 Manuální technika 2 česky Z 1 1CT letní
102OL1 Operní literatura 1 česky Z 1 1PT zimní
102OL2 Operní literatura 2 česky Z 1 1PT letní
102OVK1 Operní výstupy, korepetice 1 česky Z 1 2T zimní
102OPKO1 Operní výstupy, korepetice 1
 
česky Z 4 2CT zimní Předmět není vypsán
102OVK2 Operní výstupy, korepetice 2 česky ZK 1 2T letní
102OPKO2 Operní výstupy, korepetice 2
 
česky ZK 5 2CT letní Předmět není vypsán
102PMP Příprava magisterské práce česky Z 2 12SS
102RDO1 Rozbor a dramaturgie opery 1 česky Z 1 1T zimní
102RDO2 Rozbor a dramaturgie opery 2 česky ZK 1 1T letní
102RDOH1 Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 1 česky Z 1 1ST zimní
102RDOH2 Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 2
 
česky ZK 1 1ST letní
102SD1 Seminář dirigování 1 česky Z 2 2ST zimní
102SD0 Seminář dirigování 10 česky Z 2 2ST letní
102SD2 Seminář dirigování 2 česky Z 2 2ST letní
102SDI3 Seminář dirigování 3 česky Z 2 2ST zimní
102SDI4 Seminář dirigování 4 česky Z 2 2ST letní
102SD5 Seminář dirigování 5 česky Z 2 2ST zimní
102SD6 Seminář dirigování 6 česky Z 2 2ST letní
102SD7 Seminář dirigování 7 česky Z 2 2ST zimní
102SD8 Seminář dirigování 8 česky Z 2 2ST letní
102SD9 Seminář dirigování 9 česky Z 2 2ST zimní
102SA1 Sluchová analýza 1 česky Z 1 1T zimní
102SA2 Sluchová analýza 2 česky ZK 1 1T letní
102SA3 Sluchová analýza 3 česky Z 1 1T zimní
102SA4 Sluchová analýza 4 česky ZK 1 1T letní
102SAHK1 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 1 česky Z 1 1CT zimní
102SAHK2 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 2 česky ZK 1 1CT letní
102SAHK3 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 3 česky Z 1 1CT zimní
102SAHK4 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 4 česky ZK 1 1CT letní
102SOP1 Studium operního repertoáru 1 česky Z 2 1T zimní
102SORE1 Studium operního repertoáru 1 česky Z 3 1CT zimní
102SOP0 Studium operního repertoáru 10 česky Z 6 2T letní
102STOR0 Studium operního repertoáru 10 česky Z 5 2ST letní
102SOP2 Studium operního repertoáru 2 česky ZK 2 1T letní
102SORE2 Studium operního repertoáru 2 česky ZK 3 1CT letní
102SOP3 Studium operního repertoáru 3 česky Z 2 1T zimní
102SORE3 Studium operního repertoáru 3 česky Z 3 1CT zimní
102SOP4 Studium operního repertoáru 4 česky ZK 2 1T letní
102SORE4 Studium operního repertoáru 4 česky ZK 3 1CT letní
102SOP5 Studium operního repertoáru 5 česky Z 4 1T zimní
102SORE5 Studium operního repertoáru 5
 
česky Z 3 1CT zimní Předmět není vypsán
102SOP6 Studium operního repertoáru 6 česky ZK 4 1T letní
102SORE6 Studium operního repertoáru 6
 
česky ZK 4 1CT letní Předmět není vypsán
102SOP7 Studium operního repertoáru 7 česky Z 4 2T zimní
102STOR7 Studium operního repertoáru 7 česky Z 3 2ST zimní
102SOP8 Studium operního repertoáru 8 česky ZK 4 2T letní
102STOR8 Studium operního repertoáru 8 česky ZK 3 2ST letní
102SOP9 Studium operního repertoáru 9 česky Z 6 2T zimní
102STOR9 Studium operního repertoáru 9 česky Z 5 2ST zimní
102SOK1 Studium oratorního a kantátového repertoáru 1 česky Z 3 1T zimní
102OKR1 Studium oratorního a kantátového repertoáru 1
 
česky Z 2 1PT zimní Předmět není vypsán
102SOK2 Studium oratorního a kantátového repertoáru 2 česky Z 4 1T letní
102OKR2 Studium oratorního a kantátového repertoáru 2
 
česky Z 2 1PT letní Předmět není vypsán
102SOK3 Studium oratorního a kantátového repertoáru 3 česky Z 3 1T zimní
102OKR3 Studium oratorního a kantátového repertoáru 3 česky Z 2 1ST zimní
102SOK4 Studium oratorního a kantátového repertoáru 4 česky Z 3 1T letní
102OKR4 Studium oratorního a kantátového repertoáru 4 česky Z 2 1ST letní
102SOR1 Studium orchestrálního repertoáru 1 česky Z 2 1T zimní
102STOR1 Studium orchestrálního repertoáru 1 česky Z 3 1CT zimní
102SORE0 Studium orchestrálního repertoáru 10 česky Z 5 2ST letní
102SOR2 Studium orchestrálního repertoáru 2 česky ZK 2 1T letní
102STOR2 Studium orchestrálního repertoáru 2 česky ZK 3 1CT letní
102SOR3 Studium orchestrálního repertoáru 3 česky Z 2 1T zimní
102STOR3 Studium orchestrálního repertoáru 3 česky Z 3 1CT zimní
102SOR4 Studium orchestrálního repertoáru 4 česky ZK 2 1T letní
102STOR4 Studium orchestrálního repertoáru 4 česky ZK 3 1CT letní
102SOR5 Studium orchestrálního repertoáru 5 česky Z 4 1T zimní
102STOR5 Studium orchestrálního repertoáru 5
 
česky Z 3 1CT zimní Předmět není vypsán
102SOR6 Studium orchestrálního repertoáru 6 česky ZK 4 1T letní
102STOR6 Studium orchestrálního repertoáru 6
 
česky ZK 4 1CT letní Předmět není vypsán
102SORE7 Studium orchestrálního repertoáru 7 česky Z 3 2ST zimní
102SORE8 Studium orchestrálního repertoáru 8 česky ZK 3 2ST letní
102SORE9 Studium orchestrálního repertoáru 9 česky Z 5 2ST zimní
102SSR1 Studium sborového repertoáru 1 česky Z 2 1T zimní
102SSBR1 Studium sborového repertoáru 1 česky Z 3 1CT zimní
102SSR2 Studium sborového repertoáru 2 česky ZK 2 1T letní
102SSBR2 Studium sborového repertoáru 2 česky ZK 3 1CT letní
102SSR3 Studium sborového repertoáru 3 česky Z 2 1T zimní
102SSBR3 Studium sborového repertoáru 3 česky Z 3 1CT zimní
102SSRE4 Studium sborového repertoáru 4 česky ZK 6 1T letní
102SSBR4 Studium sborového repertoáru 4 česky ZK 3 1CT letní
102TDP1 Teorie dirigování opery 1 česky Z 1 blok zimní
102TDOP1 Teorie dirigování opery 1 česky Z 1 12PS zimní
102TDP2 Teorie dirigování opery 2 česky Z 1 blok letní
102TDOP2 Teorie dirigování opery 2 česky Z 1 14PS letní
102TDP3 Teorie dirigování opery 3 česky Z 1 blok zimní
102TDOP3 Teorie dirigování opery 3 česky Z 1 12PS zimní
102TDP4 Teorie dirigování opery 4 česky Z 1 blok letní
102TDOP4 Teorie dirigování opery 4 česky Z 1 14PS letní
102TDS1 Teorie dirigování sboru 1 česky Z 1 1PT zimní
102TDS2 Teorie dirigování sboru 2 česky Z 1 1PT letní
102TDO1 Teorie dirigování symfonického orchestru 1 česky Z 1 1PT zimní
102TDO2 Teorie dirigování symfonického orchestru 2 česky Z 1 1PT letní
102TDO3 Teorie dirigování symfonického orchestru 3 česky Z 1 1PT zimní
102TDO4 Teorie dirigování symfonického orchestru 4 česky Z 1 1PT letní
102TDO5 Teorie dirigování symfonického orchestru 5 česky Z 1 1T zimní
102TDSO5 Teorie dirigování symfonického orchestru 5 česky Z 1 12PS zimní
102TDO6 Teorie dirigování symfonického orchestru 6 česky Z 1 1T letní
102TDSO6 Teorie dirigování symfonického orchestru 6 česky Z 1 14PS letní
102ZD1 Základy dirigování 1 anglicky, česky Z 1 1PT zimní
102ZDI1 Základy dirigování 1
 
česky Z 1 1PT+1CT zimní Předmět není vypsán
102ZD2 Základy dirigování 2 anglicky, česky Z 1 1PT letní
102ZDI2 Základy dirigování 2
 
česky Z 1 1PT letní Předmět není vypsán
102ZD3 Základy dirigování 3 česky Z 1 1T zimní
102ZD4 Základy dirigování 4 česky Z 1 1T letní
102ZD5 Základy dirigování 5 česky Z 1 1T zimní
102ZD6 Základy dirigování 6 česky Z 1 1T letní