Tisk

Katedra dirigování

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
102DPD1 Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 1 česky Z 1 6PS+6SS
102DPD2 Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 2 česky ZK 1 7PS+7SS
102DOPO1 Dirigování opery, práce v operním studiu 1 česky Z 3 blok
102DOOS1 Dirigování opery, práce v operním studiu 1
 
česky Z 5 24CS Předmět není vypsán
102DOPO2 Dirigování opery, práce v operním studiu 2 česky ZK 4 blok
102DOOS2 Dirigování opery, práce v operním studiu 2
 
česky ZK 6 28CS Předmět není vypsán
102DOPO3 Dirigování opery, práce v operním studiu 3 česky Z 6 blok
102DOOS3 Dirigování opery, práce v operním studiu 3
 
česky Z 7 24CS Předmět není vypsán
102DOPO4 Dirigování opery, práce v operním studiu 4 česky Z 6 blok
102DOOS4 Dirigování opery, práce v operním studiu 4
 
česky Z 7 28CS Předmět není vypsán
102DO1 Dirigování orchestru 1 česky Z 2 1T
102DIO1 Dirigování orchestru 1
 
česky Z 4 13CS Předmět není vypsán
102DO2 Dirigování orchestru 2 česky ZK 2 1T
102DIO2 Dirigování orchestru 2
 
česky ZK 4 13CS Předmět není vypsán
102DO3 Dirigování orchestru 3 česky Z 4 1T
102DIO3 Dirigování orchestru 3
 
česky Z 5 13CS Předmět není vypsán
102DO4 Dirigování orchestru 4 česky Z 5 1T
102DIO4 Dirigování orchestru 4
 
česky Z 6 13CS Předmět není vypsán
102DOR5 Dirigování orchestru 5 česky Z 3 1T
102DIO5 Dirigování orchestru 5
 
česky Z 5 12CS Předmět není vypsán
102DOR6 Dirigování orchestru 6 česky ZK 4 1T
102DIO6 Dirigování orchestru 6
 
česky ZK 6 14CS Předmět není vypsán
102DOR7 Dirigování orchestru 7 česky Z 6 1T
102DIO7 Dirigování orchestru 7
 
česky Z 7 12CS Předmět není vypsán
102DOR8 Dirigování orchestru 8 česky Z 6 1T
102DIO8 Dirigování orchestru 8
 
česky Z 7 14CS Předmět není vypsán
102DS1 Dirigování sboru 1 česky Z 2 1T
102DIS1 Dirigování sboru 1
 
česky Z 4 1PT Předmět není vypsán
102DS2 Dirigování sboru 2 česky ZK 2 1T
102DIS2 Dirigování sboru 2
 
česky ZK 4 13CS Předmět není vypsán
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1CT
102HV2 Hlasová výchova 2 česky Z 1 1CT
102HV3 Hlasová výchova 3 česky Z 1 1CT
102HV4 Hlasová výchova 4 česky Z 1 1CT
102HP1 Hra partitur - dirigování 1 česky Z 1 1T
102HP2 Hra partitur - dirigování 2 česky ZK 1 1T
102HP3 Hra partitur - dirigování 3 česky Z 1 1T
102HP4 Hra partitur - dirigování 4 česky ZK 1 1T
102HRP1 Hra partitur 1
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
102HRP2 Hra partitur 2
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
102HRP3 Hra partitur 3
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
102HRP4 Hra partitur 4
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
102HVO1 Hra v orchestru 1
 
česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO0 Hra v orchestru 10
 
anglicky, česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO2 Hra v orchestru 2
 
česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO3 Hra v orchestru 3
 
česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO4 Hra v orchestru 4
 
česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO5 Hra v orchestru 5
 
česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO6 Hra v orchestru 6
 
česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO7 Hra v orchestru 7
 
anglicky, česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO8 Hra v orchestru 8
 
anglicky, česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102HVO9 Hra v orchestru 9
 
anglicky, česky Z 4 48CS Předmět není vypsán
102MT1 Manuální technika 1 česky Z 1 1CT
102MT2 Manuální technika 2 česky Z 1 1CT
102OL1 Operní literatura 1 česky Z 1 1PT
102OL2 Operní literatura 2 česky Z 1 1PT
102OVK1 Operní výstupy, korepetice 1 česky Z 1 2T
102OPKO1 Operní výstupy, korepetice 1
 
česky Z 4 2CT Předmět není vypsán
102OVK2 Operní výstupy, korepetice 2 česky ZK 1 2T
102OPKO2 Operní výstupy, korepetice 2
 
česky ZK 5 2CT Předmět není vypsán
102PMP Příprava magisterské práce
 
česky Předmět není vypsán
102RDO1 Rozbor a dramaturgie opery 1 česky Z 1 1T
102RDO2 Rozbor a dramaturgie opery 2 česky ZK 1 1T
102RDOH1 Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 1
 
česky Z 1 1ST Předmět není vypsán
102RDOH2 Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 2
 
česky ZK 1 1ST Předmět není vypsán
102SD1 Seminář dirigování 1 česky Z 2 2ST
102SD0 Seminář dirigování 10 česky Z 2 2ST
102SD2 Seminář dirigování 2 česky Z 2 2ST
102SDI3 Seminář dirigování 3 česky Z 2 2ST
102SDI4 Seminář dirigování 4 česky Z 2 2ST
102SD5 Seminář dirigování 5 česky Z 2 2ST
102SD6 Seminář dirigování 6 česky Z 2 2ST
102SD7 Seminář dirigování 7 česky Z 2 2ST
102SD8 Seminář dirigování 8 česky Z 2 2ST
102SD9 Seminář dirigování 9 česky Z 2 2ST
102SA1 Sluchová analýza 1 česky Z 1 1T
102SA2 Sluchová analýza 2 česky ZK 1 1T
102SA3 Sluchová analýza 3 česky Z 1 1T
102SA4 Sluchová analýza 4 česky ZK 1 1T
102SAHK1 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 1
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
102SAHK2 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 2
 
česky ZK 1 1CT Předmět není vypsán
102SAHK3 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 3
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
102SAHK4 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 4
 
česky ZK 1 1CT Předmět není vypsán
102SOP1 Studium operního repertoáru 1 česky Z 2 1T
102SORE1 Studium operního repertoáru 1
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SOP0 Studium operního repertoáru 10 česky Z 6 2T
102STOR0 Studium operního repertoáru 10
 
česky Z 5 2ST Předmět není vypsán
102SOP2 Studium operního repertoáru 2 česky ZK 2 1T
102SORE2 Studium operního repertoáru 2
 
česky ZK 3 1CT Předmět není vypsán
102SOP3 Studium operního repertoáru 3 česky Z 2 1T
102SORE3 Studium operního repertoáru 3
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SOP4 Studium operního repertoáru 4 česky ZK 2 1T
102SORE4 Studium operního repertoáru 4
 
česky ZK 3 1CT Předmět není vypsán
102SOP5 Studium operního repertoáru 5 česky Z 4 1T
102SORE5 Studium operního repertoáru 5
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SOP6 Studium operního repertoáru 6 česky ZK 4 1T
102SORE6 Studium operního repertoáru 6
 
česky ZK 4 1CT Předmět není vypsán
102SOP7 Studium operního repertoáru 7 česky Z 4 2T
102STOR7 Studium operního repertoáru 7
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
102SOP8 Studium operního repertoáru 8 česky ZK 4 2T
102STOR8 Studium operního repertoáru 8
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
102SOP9 Studium operního repertoáru 9 česky Z 6 2T
102STOR9 Studium operního repertoáru 9
 
česky Z 5 2ST Předmět není vypsán
102SOK1 Studium oratorního a kantátového repertoáru 1 česky Z 3 1T
102OKR1 Studium oratorního a kantátového repertoáru 1
 
česky Z 2 1PT Předmět není vypsán
102SOK2 Studium oratorního a kantátového repertoáru 2 česky Z 4 1T
102OKR2 Studium oratorního a kantátového repertoáru 2
 
česky Z 2 1PT Předmět není vypsán
102SOK3 Studium oratorního a kantátového repertoáru 3 česky Z 3 1T
102OKR3 Studium oratorního a kantátového repertoáru 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
102SOK4 Studium oratorního a kantátového repertoáru 4 česky Z 3 1T
102OKR4 Studium oratorního a kantátového repertoáru 4
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
102SOR1 Studium orchestrálního repertoáru 1 česky Z 2 1T
102STOR1 Studium orchestrálního repertoáru 1
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SORE0 Studium orchestrálního repertoáru 10 česky Z 5 2ST
102SOR2 Studium orchestrálního repertoáru 2 česky ZK 2 1T
102STOR2 Studium orchestrálního repertoáru 2
 
česky ZK 3 1CT Předmět není vypsán
102SOR3 Studium orchestrálního repertoáru 3 česky Z 2 1T
102STOR3 Studium orchestrálního repertoáru 3
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SOR4 Studium orchestrálního repertoáru 4 česky ZK 2 1T
102STOR4 Studium orchestrálního repertoáru 4
 
česky ZK 3 1CT Předmět není vypsán
102SOR5 Studium orchestrálního repertoáru 5 česky Z 4 1T
102STOR5 Studium orchestrálního repertoáru 5
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SOR6 Studium orchestrálního repertoáru 6 česky ZK 4 1T
102STOR6 Studium orchestrálního repertoáru 6
 
česky ZK 4 1CT Předmět není vypsán
102SORE7 Studium orchestrálního repertoáru 7 česky Z 3 2ST
102SORE8 Studium orchestrálního repertoáru 8 česky ZK 3 2ST
102SORE9 Studium orchestrálního repertoáru 9 česky Z 5 2ST
102SSR1 Studium sborového repertoáru 1 česky Z 2 1T
102SSBR1 Studium sborového repertoáru 1
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SSR2 Studium sborového repertoáru 2 česky ZK 2 1T
102SSBR2 Studium sborového repertoáru 2
 
česky ZK 3 1CT Předmět není vypsán
102SSR3 Studium sborového repertoáru 3 česky Z 2 1T
102SSBR3 Studium sborového repertoáru 3
 
česky Z 3 1CT Předmět není vypsán
102SSRE4 Studium sborového repertoáru 4 česky ZK 6 1T
102SSBR4 Studium sborového repertoáru 4
 
česky ZK 3 1CT Předmět není vypsán
102TDP1 Teorie dirigování opery 1 česky Z 1 blok
102TDOP1 Teorie dirigování opery 1
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
102TDP2 Teorie dirigování opery 2 česky Z 1 blok
102TDOP2 Teorie dirigování opery 2
 
česky Z 1 14PS Předmět není vypsán
102TDP3 Teorie dirigování opery 3 česky Z 1 blok
102TDOP3 Teorie dirigování opery 3
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
102TDP4 Teorie dirigování opery 4 česky Z 1 blok
102TDOP4 Teorie dirigování opery 4
 
česky Z 1 14PS Předmět není vypsán
102TDS1 Teorie dirigování sboru 1 česky Z 1 1PT
102TDS2 Teorie dirigování sboru 2 česky Z 1 1PT
102TDO1 Teorie dirigování symfonického orchestru 1 česky Z 1 1PT
102TDO2 Teorie dirigování symfonického orchestru 2 česky Z 1 1PT
102TDO3 Teorie dirigování symfonického orchestru 3 česky Z 1 1PT
102TDO4 Teorie dirigování symfonického orchestru 4 česky Z 1 1PT
102TDO5 Teorie dirigování symfonického orchestru 5 česky Z 1 1T
102TDSO5 Teorie dirigování symfonického orchestru 5
 
česky Z 1 12PS Předmět není vypsán
102TDO6 Teorie dirigování symfonického orchestru 6 česky Z 1 1T
102TDSO6 Teorie dirigování symfonického orchestru 6
 
česky Z 1 14PS Předmět není vypsán
102ZD1 Základy dirigování 1 anglicky, česky Z 1 1PT
102ZDI1 Základy dirigování 1
 
česky Z 1 1PT+1CT Předmět není vypsán
102ZD2 Základy dirigování 2 anglicky, česky Z 1 1PT
102ZDI2 Základy dirigování 2
 
česky Z 1 1PT Předmět není vypsán
102ZD3 Základy dirigování 3 česky Z 1 1T
102ZD4 Základy dirigování 4 česky Z 1 1T
102ZD5 Základy dirigování 5 česky Z 1 1T
102ZD6 Základy dirigování 6 česky Z 1 1T