Tisk

Katedra dirigování

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
102DPD1 Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102DPD2 Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 2 česky ZK 1 1/T Zapsat
102DOPO1 Dirigování opery, práce v operním studiu 1 česky Z 3 blok Předmět není vypsán
102DOPO2 Dirigování opery, práce v operním studiu 2 česky ZK 4 blok Zapsat
102DOPO3 Dirigování opery, práce v operním studiu 3 česky Z 6 blok Předmět není vypsán
102DOPO4 Dirigování opery, práce v operním studiu 4 česky Z 6 blok Zapsat
102DO1 Dirigování orchestru 1 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102DO2 Dirigování orchestru 2 česky ZK 2 1/T Zapsat
102DO3 Dirigování orchestru 3 česky Z 4 1/T Předmět není vypsán
102DO4 Dirigování orchestru 4 česky Z 5 1/T Zapsat
102DOR5 Dirigování orchestru 5 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
102DOR6 Dirigování orchestru 6 česky ZK 4 1/T Zapsat
102DOR7 Dirigování orchestru 7 česky Z 6 1/T Předmět není vypsán
102DOR8 Dirigování orchestru 8 česky Z 6 1/T Zapsat
102DS1 Dirigování sboru 1 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102DS2 Dirigování sboru 2 česky ZK 2 1/T Zapsat
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102HV2 Hlasová výchova 2 česky Z 1 1/T Zapsat
102HV3 Hlasová výchova 3 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102HV4 Hlasová výchova 4 česky Z 1 1/T Zapsat
102HP1 Hra partitur - dirigování 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102HP2 Hra partitur - dirigování 2 česky ZK 1 1/T Zapsat
102HP3 Hra partitur - dirigování 3 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102HP4 Hra partitur - dirigování 4 česky ZK 1 1/T Zapsat
102MT1 Manuální technika 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102MT2 Manuální technika 2 česky Z 1 1/T Zapsat
102OL1 Operní literatura 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102OL2 Operní literatura 2 česky Z 1 1/T Zapsat
102OVK1 Operní výstupy, korepetice 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
102OVK2 Operní výstupy, korepetice 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
102RDO1 Rozbor a dramaturgie opery 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102RDO2 Rozbor a dramaturgie opery 2 česky ZK 1 1/T Zapsat
102SD1 Seminář dirigování 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
102SD0 Seminář dirigování 10 česky Z 2 2/T Zapsat
102SD2 Seminář dirigování 2 česky Z 2 2/T Zapsat
102SDI3 Seminář dirigování 3 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
102SDI4 Seminář dirigování 4 česky Z 2 2/T Zapsat
102SD5 Seminář dirigování 5 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
102SD6 Seminář dirigování 6 česky Z 2 2/T Zapsat
102SD7 Seminář dirigování 7 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
102SD8 Seminář dirigování 8 česky Z 2 2/T Zapsat
102SD9 Seminář dirigování 9 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
102SA1 Sluchová analýza 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102SA2 Sluchová analýza 2 česky ZK 1 1/T Zapsat
102SA3 Sluchová analýza 3 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102SA4 Sluchová analýza 4 česky ZK 1 1/T Zapsat
102SOP1 Studium operního repertoáru 1 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102SOP0 Studium operního repertoáru 10 česky Z 6 2/T Zapsat
102SOP2 Studium operního repertoáru 2 česky ZK 2 1/T Zapsat
102SOP3 Studium operního repertoáru 3 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102SOP4 Studium operního repertoáru 4 česky ZK 2 1/T Zapsat
102SOP5 Studium operního repertoáru 5 česky Z 4 1/T Předmět není vypsán
102SOP6 Studium operního repertoáru 6 česky ZK 4 1/T Zapsat
102SOP7 Studium operního repertoáru 7 česky Z 4 2/T Předmět není vypsán
102SOP8 Studium operního repertoáru 8 česky ZK 4 2/T Zapsat
102SOP9 Studium operního repertoáru 9 česky Z 6 2/T Předmět není vypsán
102SOK1 Studium oratorního a kantátového repertoáru 1 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
102SOK2 Studium oratorního a kantátového repertoáru 2 česky Z 4 1/T Zapsat
102SOK3 Studium oratorního a kantátového repertoáru 3 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
102SOK4 Studium oratorního a kantátového repertoáru 4 česky Z 3 1/T Zapsat
102SOR1 Studium orchestrálního repertoáru 1 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102SORE0 Studium orchestrálního repertoáru 10 česky Z 5 2/T Zapsat
102SOR2 Studium orchestrálního repertoáru 2 česky ZK 2 1/T Zapsat
102SOR3 Studium orchestrálního repertoáru 3 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102SOR4 Studium orchestrálního repertoáru 4 česky ZK 2 1/T Zapsat
102SOR5 Studium orchestrálního repertoáru 5 česky Z 4 1/T Předmět není vypsán
102SOR6 Studium orchestrálního repertoáru 6 česky ZK 4 1/T Zapsat
102SORE7 Studium orchestrálního repertoáru 7 česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
102SORE8 Studium orchestrálního repertoáru 8 česky ZK 3 2/T Zapsat
102SORE9 Studium orchestrálního repertoáru 9 česky Z 5 2/T Předmět není vypsán
102SSR1 Studium sborového repertoáru 1 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102SSR2 Studium sborového repertoáru 2 česky ZK 2 1/T Zapsat
102SSR3 Studium sborového repertoáru 3 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
102SSRE4 Studium sborového repertoáru 4 česky ZK 6 1/T Zapsat
102TDP1 Teorie dirigování opery 1 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
102TDP2 Teorie dirigování opery 2 česky Z 1 blok Zapsat
102TDP3 Teorie dirigování opery 3 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
102TDP4 Teorie dirigování opery 4 česky Z 1 blok Zapsat
102TDS1 Teorie dirigování sboru 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102TDS2 Teorie dirigování sboru 2 česky Z 1 1/T Zapsat
102TDO1 Teorie dirigování symfonického orchestru 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102TDO2 Teorie dirigování symfonického orchestru 2 česky Z 1 1/T Zapsat
102TDO3 Teorie dirigování symfonického orchestru 3 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102TDO4 Teorie dirigování symfonického orchestru 4 česky Z 1 1/T Zapsat
102TDO5 Teorie dirigování symfonického orchestru 5 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102TDO6 Teorie dirigování symfonického orchestru 6 česky Z 1 1/T Zapsat
102ZD1 Základy dirigování 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102ZD2 Základy dirigování 2 česky Z 1 1/T Zapsat
102ZD3 Základy dirigování 3 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102ZD4 Základy dirigování 4 česky Z 1 1/T Zapsat
102ZD5 Základy dirigování 5 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
102ZD6 Základy dirigování 6 česky Z 1 1/T Zapsat

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
LIC-2025 Učebna 2025(HAMU)