Hlasová výchova 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HV2 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy pěvecké techniky v rovině teoretické i praktické. Důležitou součástí výuky je pěstování vlastního pěveckého projevu, respektujícího zásady správného tvoření tónu. Vlastní pěvecká zkušenost se podstatně podílí na vytváření vokální zvukové představy.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Pěstování vlastního pěveckého projevu, respektujícího zásady správného tvoření tónu. Vlastní pěvecká zkušenost se podstatně podílí na vytváření vokální zvukové představy.

Doporučená nebo povinná literatura

Hromadné v ročníku

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita, iniciativa.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů