Teorie dirigování symfonického orchestru 6

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDSO6 zápočet 1 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Teorie dirigování symfonického orchestru připravuje studenta především na zkoušky s orchestrem. Student se seznámí s organizací vedení zkoušky, psychologickým přístupem k řešení některých předpokládaných problémů, s optimalizací jazykových výrazových prostředků a jejich synonymy k tomu, aby obohatil charakter dané skladby. Rozšíří své znalosti o strukturu hudebních institucí a přehled v dějinách symfonické hudby.

Tematické okruhy:

Osobnost dirigenta - příprava partitury, příprava na zkoušky a jejich vedení (sebeprezentace, komunikace se členy orchestru: nácvik verbálních i neverbálních komunikačních dovedností)

Rozdělení a struktura hudebních institucí, různé způsoby financování

Interpretační specifika různých hudebních slohů, obsazení a posazení orchestru

Symfonická hudba a její autoři ve světě – Evropa, Rusko, Čechy

Probíraná témata se přednášejí v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Výsledky učení

Student má přehled o dějinách symfonické hudby a jejích autorech. Orientuje se v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat ve vztahu k profesi dirigenta. Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti. Dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROŽ, Jaroslav. Metodika práce s orchestrem. Kapitoly o dirigování. Brno: Městské kulturní středisko S. K. Neumanna, 1975. Metodický materiál.

OČADLÍK, Mirko. Svět orchestru I.-II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

Doporučená literatura:

BACHTÍK, Josef. Antonín Dvořák. Dirigent. Praha: Nákladem Spolku pro postavení pomníku mistra Ant. Dvořáka v Praze, 1940.

BURGHAUSER, Jarmil. Slavní čeští dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku.

GARDAVSKÝ, Čeněk. Skladatelé dneška. Praha: Panton, 1961.

POSPÍŠIL, Vilém a NEDBAL, Karel. Slavní světoví dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku.

Studijní pomůcky:

Vlastní nahrávka ze zkoušky s orchestrem a její analýza.

Další literaturu a doporučí vyučující dle aktuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje povinná účast studenta na přednáškách v minimální výši 70 %. Ověření znalostí přináší aktivní praxe při dirigování orchestru.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů