Studium orchestrálního repertoáru 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102STOR4 ZK 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Osvojí si efektivní a odborně vhodnou techniku pro dirigování orchestru a vedení zkoušek. Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům a dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Studium orchestrálního repertoáru slouží k poznávání symfonických skladeb, které jsou součástí kmenového repertoáru symfonických orchestrů. Student při výuce předvádí dirigování předem připravených symfonických skladeb u klavíru, partnerem místo orchestru je 2-4 ruční klavír obsazený pedagogy nebo schopnými studenty, kteří hrají podle pokynů dirigenta hudební text dané symfonie nebo jiné symfonické skladby a simulují zvuk orchestru. Vyučující pedagog koriguje výkon studenta (držení těla, gestiku, mimiku), klade studentovi otázky spojené s jeho interpretační představou (tempo, dynamika, charakter skladby) a vyžaduje řešení, případně navrhuje řešení sporných míst. Student se zpřesňuje v manuální technice, která mu v budoucnu poslouží k přenášení názoru o interpretaci na orchestr. Zároveň zdůvodňuje své názory na celkové pojetí skladby v oblastech studovaného repertoáru.

Tematické okruhy:

Romantismus v Evropě /např. Smetana, Dvořák, Schumann, Liszt, Franck aj/.

Typické znaky jednotlivých autorů a interpretační rozdíly mezi nimi.

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BEETHOVEN, Ludwig. Symfonie Es dur, c moll, A dur, d moll/recitativ ze 4. věty/

BRAHMS, Johannes. Variace na Haydnovo téma

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie F dur, D dur, Scherzo capriccioso

LISZT, Ferenc Liszt. Symfonická báseň Les préludes

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Symfonie č. 3 Skotská, č. 4 Italská, č. 5 Reformační

SCHUMANN, Robert. Symfonie d moll

SMETANA, Bedřich. Symfonické básně Valdštýnův tábor, Hakon Jarl, Richard III, Předehry k operám: Prodaná nevěsta, Libuše, Hubička

Doporučená literatura:

BIZET, Georges. Symfonie C dur

FRANCK, César. Symfonické variace pro klavír/nebo jiný doprovod

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování připravených částí nastudovaných skladeb uvedených v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na cvičeních min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů