Hlasová výchova 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HV4 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky: teoretické i praktické poznání pěvecké techniky.

Tematické okruhy: teoretická část: hlasová hygiena, hlasová únava, hlasové ústrojí, hlasový rozsah, rozdělení hlasových oborů, přechodné tóny a jejich důležitost.

Praktická část: jednoduchá hlasová a dechová cvičení – rozezpívání, výběr pěvecké literatury: lidové písně, jednoduché vokalýzy.

Výsledky učení

Student se částečně orientuje v problematice pěvecké techniky, a tudíž je schopen pracovat s pěvci a být jim nápomocen. Je schopen zazpívat pěvecké party ve své hlasové poloze.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

MARTIENSSEN, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Pedagog udělí zápočet za splnění určených pěveckých a dechových cvičení a splnění docházky ve výši min. 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů