Hlasová výchova 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HV4 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se částečně orientuje v problematice pěvecké techniky, a tudíž je schopen pracovat s pěvci a být jim nápomocen. Je schopen zazpívat pěvecké party ve své hlasové poloze.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky: teoretické i praktické poznání pěvecké techniky.

Tematické okruhy: teoretická část: hlasová hygiena, hlasová únava, hlasové ústrojí, hlasový rozsah, rozdělení hlasových oborů, přechodné tóny a jejich důležitost.

Praktická část: jednoduchá hlasová a dechová cvičení – rozezpívání, výběr pěvecké literatury: lidové písně, jednoduché vokalýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

MARTIENSSEN, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Pedagog udělí zápočet za splnění určených pěveckých a dechových cvičení a splnění docházky ve výši min. 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů