Teorie dirigování sboru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDS2 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v charakteristice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Má zvládnutou efektivní a odborně vhodnou techniku i řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům. Dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je osvojení podstatné zásoby teoretických znalostí a vědomostí, potřebných k praktické práci se sborem.

Tematické okruhy:

Metodika práce se sborem, druhy pěveckých těles, práce s jednotlivými hudebními tělesy a celkem.

Hudební a pěvecká výchova sboru.

Zvukové vyvážení hlasových skupin.

Intonační nároky sborového studia, hudební pohotovost, čtení z listu.

Problematika tempa, frázování, dynamiky a agogiky ve sborové interpretaci.

Rozestavení sboru.

Fyziologické, fonetické a akustické problémy vokálního projevu, přirozené a temperované ladění.

Plastika polyfonního vedení hlasů, barvitost a čistota akordického znění.

Návod k analýze sborových partitur (horizontální a vertikální vnímání).

Specifické znaky sborového a orchestrálního dirigentského projevu.

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 240 s. ISBN 8021005130.

KOLÁŘ, Jiří a Ivana ŠTÍBROVÁ. Sborový zpěv a řízení sboru II. Netolice: Jc-Audio, 2011. ISBN 978-80-87132-20-3.

KOLÁŘ, Jiří. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha: 1998.

KOLÁŘ, Jiří. Sborový zpěv a řízení sboru I. Netolice: Jc-Audio, 2009. ISBN 978-80-87132-04-3.

ŠTÍBROVÁ, Ivana a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru I. Netolice: Jc-Audio, c2009. ISBN 978-80-87132-06-7.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila. Kapitoly o zpěvu. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986. Sborový zpěv.

Doporučená literatura:

HYLTON, John Baker. Comprehensive choral music education. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, c1995. ISBN 0130452874.

MIMBERG, Siegfried ed. Handbuch der Chorleitung. Leipzig: 1981.

MIRONOV, Sergej. Zborový spev a dirigovanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997. ISBN 80-223-1014-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet za zpracování referátu a aktivní účast s minimem 75 % docházky. Pedagog určí, kterou z teoretických příruček student zpracuje formou referátu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů