Teorie dirigování symfonického orchestru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDO2 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Má zvládnutou efektivní a odborně vhodnou techniku i řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům. Dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Teorie dirigování symfonického orchestru slouží především k přípravě studenta na zkoušky s orchestrem. Student se seznámí s organizací vedení zkoušky, psychologickým přístupem k řešení některých problémů, s optimalizací jazykových výrazových prostředků. Rozšíří své znalosti o strukturu hudebních institucí.

Tematické okruhy:

Hlavní atributy provozu orchestrů

Hlavní české a světové orchestry

Historie a vývoj profese dirigování

Čeští i světoví dirigenti

Taktika vedení zkoušky

Probíraná témata se přednášejí v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlastní nahrávka ze zkoušky a její analýza.

Doporučená literatura:

BACHTÍK, Josef. Antonín Dvořák dirigent. Praha: Nákladem Spolku pro postavení pomníku mistra A. Dvořáka, 1940.

BROŽ, Jaroslav. Metodika práce s orchestrem: kapitoly o dirigování. Brno: Městské kulturní středisko S. K. Neumanna, 1975. Metodický materiál.

BURGHAUSER, Jarmil. Slavní čeští dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku (SHV).

NEDBAL, Karel a Vilém POSPÍŠIL. Slavní světoví dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku (SHV).

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje povinná účast studenta na přednáškách v minimální výši 70 %. Ověření znalostí přináší aktivní praxe při dirigování orchestru.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů