Tisk studijního plánu

Studijní plán Dirigování (Mg) od 2022/2023 – 1. ročník

Studijní program: Dirigování
Katedra dirigování
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dirigování opery, práce v operním studiu 102DOOS1 Z 5 24CS 102DOOS2 ZK 6 28CS
Dirigování orchestru 102DIO5 Z 5 12CS 102DIO6 ZK 6 14CS
Studium operního repertoáru 102STOR7 Z 3 2ST 102STOR8 ZK 3 2ST
Studium orchestrálního repertoáru 102SORE7 Z 3 2ST 102SORE8 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 16 18
Povinné předměty
Seminář dirigování 102SD7 Z 2 2ST 102SD8 Z 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 102RDOH1 Z 1 1ST 102RDOH2 ZK 1 1ST
Studium oratorního a kantátového repertoáru 102OKR3 Z 2 1ST 102OKR4 Z 2 1ST
Teorie dirigování opery 102TDOP1 Z 1 12PS 102TDOP2 Z 1 14PS
Teorie dirigování symfonického orchestru 102TDSO5 Z 1 12PS 102TDSO6 Z 1 14PS
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Volitelné předměty
Dirigování (Mg) volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dirigování - pedagogické minimum [102DIPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Dirigování (Mg) volitelné předměty [102DIVVN]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Studium orchestrálního repertoáru 10 (102SORE0) PZ Absolventským výkonem
Studium orchestrálního repertoáru 7 (102SORE7) PZ Absolventským výkonem
Studium orchestrálního repertoáru 8 (102SORE8) PZ Absolventským výkonem
Studium orchestrálního repertoáru 9 (102SORE9) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 1 (102DOOS1) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 2 (102DOOS2) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 3 (102DOOS3) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 4 (102DOOS4) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 5 (102DIO5) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 6 (102DIO6) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 7 (102DIO7) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 8 (102DIO8) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 7 (102STOR7) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 8 (102STOR8) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 9 (102STOR9) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 10 (102STOR0) PZ Absolventským výkonem
Teorie dirigování opery 1 (102TDOP1) ZT Teorie dirigování (S102TDMG)
Teorie dirigování opery 2 (102TDOP2) ZT
Teorie dirigování opery 3 (102TDOP3) ZT
Teorie dirigování opery 4 (102TDOP4) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 5 (102TDSO5) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 6 (102TDSO6) ZT