Teorie dirigování opery 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDOP4 Z 1 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v dějinách opery a jiných vokálních žánrech hudebního divadla. Chápe terminologii, jednotlivé fáze nácviku opery a dokáže se zorientovat v celkové problematice fungování operního domu. V případě svého dalšího směřování k tomuto zaměření je schopen tyto dovednosti uplatnit v reálném operním provozu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Teorie dirigování opery je zaměřen na teoretickou přípravu studenta na komplexní proces nastudování opery. Student se seznámí s jednotlivými fázemi zkouškového procesu, jejich prioritami a s celkovým fungováním operního provozu kamenného divadla. Pozornost je také věnována historickému vývoji opery a jiným vokálním žánrům hudebního divadla.

Tematické okruhy:

Sólové korepetice

Ansámblové zkoušky

Samostatné zkoušky s operním orchestrem

Orchestrální sedačky a jevištní zkoušky s orchestrem

Spolupráce inscenačního týmu

Historie a vývoj opery od jejího vzniku až po současnost

Opera a její autoři ve světě – Evropa, Rusko, Čechy

Opera, opereta, muzikál, melodram – vývoj a charakteristické rozdíly

Témata jsou přednášena v průběhu čtyř semestrů bez stanovení pořadí a podle individuálních potřeb studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7008-225-6.

HOSTOMSKÁ, Anna. Opera. Průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018. ISBN 978-80-205-0637-5.

Doporučená literatura:

BARBER, Charles. Corresponding with Carlos: A Biography of Carlos Kleiber. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2011. ISBN 978-0-8108-8143-3.

Prameny:

Schůzka s Venuší [Meeting Venus] [film]. Režie István SZABÓ. Velká Británie, Japonsko, USA, 1991.

Další literaturu a prameny doporučí vyučující dle aktuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na přednáškách je min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů