Tisk studijního plánu

Studijní plán Dirigování (Mg) od 2022/2023

Studijní program: Dirigování
Katedra dirigování
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
102DOOS* Dirigování opery, práce v operním studiu
Z-5-24CS
ZK-6-28CS
Z-7-24CS
Z-7-28CS
25
102DIO* Dirigování orchestru
Z-5-12CS
ZK-6-14CS
Z-7-12CS
Z-7-14CS
25
102STOR* Studium operního repertoáru
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-5-2ST
Z-5-2ST
16
102SORE* Studium orchestrálního repertoáru
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-5-2ST
Z-5-2ST
16
Minimální počet kreditů 82
Povinné předměty
102SD* Seminář dirigování
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
Minimální počet kreditů 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
102PMP Příprava magisterské práce
Z-2-12SS
2
102RDOH* Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
2
102OKR* Studium oratorního a kantátového repertoáru
Z-2-1ST
Z-2-1ST
4
102TDOP* Teorie dirigování opery
Z-1-12PS
Z-1-14PS
Z-1-12PS
Z-1-14PS
4
102TDSO* Teorie dirigování symfonického orchestru
Z-1-12PS
Z-1-14PS
2
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
102DIVVM Dirigování - management
0
102DIPM Dirigování - pedagogické minimum
0
102DIVVN Dirigování (Mg) volitelné předměty
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 120
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Dirigování - pedagogické minimum [102DIPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Dirigování (Mg) volitelné předměty [102DIVVN]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Studium orchestrálního repertoáru 10 (102SORE0) PZ Absolventským výkonem
Studium orchestrálního repertoáru 7 (102SORE7) PZ Absolventským výkonem
Studium orchestrálního repertoáru 8 (102SORE8) PZ Absolventským výkonem
Studium orchestrálního repertoáru 9 (102SORE9) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 1 (102DOOS1) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 2 (102DOOS2) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 3 (102DOOS3) PZ Absolventským výkonem
Dirigování opery, práce v operním studiu 4 (102DOOS4) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 5 (102DIO5) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 6 (102DIO6) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 7 (102DIO7) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 8 (102DIO8) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 7 (102STOR7) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 8 (102STOR8) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 9 (102STOR9) PZ Absolventským výkonem
Studium operního repertoáru 10 (102STOR0) PZ Absolventským výkonem
Teorie dirigování opery 1 (102TDOP1) ZT Teorie dirigování (S102TDMG)
Teorie dirigování opery 2 (102TDOP2) ZT
Teorie dirigování opery 3 (102TDOP3) ZT
Teorie dirigování opery 4 (102TDOP4) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 5 (102TDSO5) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 6 (102TDSO6) ZT