Studium orchestrálního repertoáru 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE0 Z 5 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům a dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu. Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv. Osvojil si efektivní a odborně vhodnou techniku pro dirigování orchestru a vedení zkoušek.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Studium orchestrálního repertoáru slouží k poznávání symfonických skladeb, které jsou součástí kmenového repertoáru symfonických orchestrů. Student při výuce předvádí dirigování předem připravených symfonických skladeb u klavíru, partnerem místo orchestru je 2–4ruční klavír obsazený pedagogy nebo výbornými studenty, kteří hrají podle pokynů dirigenta hudební text dané symfonie nebo jiné symfonické skladby, a simulují tak zvuk orchestru. Vyučující pedagog koriguje výkon studenta (držení těla, gestiku, mimiku), klade studentovi otázky spojené s jeho interpretační představou (tempo, dynamika, charakter skladby) a vyžaduje řešení, případně navrhuje řešení sporných míst. Student se zpřesňuje v manuální technice, která mu v budoucnu poslouží k přenášení názoru o interpretaci na orchestr. Zároveň zdůvodňuje své názory na celkové pojetí skladby v oblastech studovaného repertoáru.

Tematické okruhy:

Evropská hudba 20. století (C. Debussy, M. Ravel, B. Martinů, V. Novák, P. Hindemith, A. Honegger)

Doplnění repertoáru podle individuálních požadavků studenta

Doporučená nebo povinná literatura

Příklad repertoáru:

DEBUSSY, Claude. Moře

NOVÁK, Vítězslav. O věčné touze; V Tatrách

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 4 nebo Symfonie č. 6

STRAVINSKIJ, Igor. Svěcení jara

Další literatura bude doplněna vyučujícím s ohledem na individuální potřeby studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování připravených částí nastudovaných skladeb uvedených v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta ve výuce je min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů