Studium orchestrálního repertoáru 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE0 Z 5 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je zvládnutí problematiky interpretační (rozbor formy, instrumentace, stylovost, volba tempa aj.) a dirigentské.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování a dirigování vybraných skladeb u klavíru poskytne studentovi znalosti kmenového symfonického repertoáru, který se vyskytuje v dramaturgických plánech všech symfonických těles na celém světě, a je proto stěžejním programem studia oboru dirigování.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Dvořák: Jedna z předeher a jedna ze symf.básní

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů