Seminář dirigování 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SD8 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Jde o kolektivní předmět, ve kterém jsou posluchači vedeni k formulování i prohlubování vlastního hudebního názoru. Připravují samostatně referáty např. o koncertních provedeních, o skladatelích, případně za použití ukázek z jejich tvorby zaujímají kritická stanoviska.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Jde o kolektivní předmět, ve kterém jsou posluchači vedeni k formulování i prohlubování vlastního hudebního názoru. Připravují samostatně referáty např. o koncertních provedeních, o skladatelích, případně za použití ukázek z jejich tvorby zaujímají kritická stanoviska.

Doporučená nebo povinná literatura

Rámcová osnova předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast pedagogů a studentů, výuka zahrnuje komentáře, přednášky, porovnávání nahrávek a vlastních produkcí.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů