Dirigování orchestru 5

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DIO5 zápočet 5 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 116 až 141 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Dirigování orchestru v sobě završuje poznatky teoretické a poznatky získané při studiu dotyčného repertoáru u klavíru v kontaktu s orchestrem. Cílem výuky je pokračování v získávání zkušenosti během praktické výuky s profesionálním tělesem nebo s orchestrem, který je pro tyto účely sestaven z vybraných studentů instrumentálních kateder HAMU pod názvem Akademičtí komorní sólisté /AKS/. Student vypracuje optimální zkouškový rozvrh, který zahrnuje harmonogram zkoušek dle obsazení orchestru, účinkování sólistů, případně počet a čas dělených zkoušek jednotlivých sekcí orchestru. Zúročí přitom stupeň technické vyspělosti své manuální dirigentské techniky i stupeň znalosti prováděných kompozic.

Tematické okruhy:

Detailní přehled o nejvýznamnějších interpretačních stylech a tradicích

Formování disciplíny, koncentrace a verbální komunikace s orchestrem při nácviku veřejné produkce

Detailní znalost prováděné partitury a příprava partů

Psychologická taktika při jednání s kolektivem

Prezentace a prosazení jasné hudební představy připravované skladby

Zvukové vyrovnání jednotlivých nástrojů a skupin v různých akustických podmínkách

Pracovní kázeň /soustředění/ při zkouškovém procesu atd.

Probíraná témata se vyučují v průběhu celého studia bez stanovení preferovaného pořadí a podle individuální potřeby každého studenta.

Výsledky učení

Student se zdokonalil v praktické práci s orchestrem. Je schopen nastudovat a provést na veřejném koncertě určený repertoár na vysoké úrovni, odpovídající jeho předpokladům, kvalitě sdělnosti manuální techniky i schopnosti sdělit orchestru interpretační záměr, a tak zdůvodnit svůj interpretační názor v příslušných kontextech. Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti. Dokáže zvolit vhodnou psychologickou taktiku při jednání s kolektivem a prosadit jasnou hudební představu připravované skladby. Uplatňuje přitom znalosti a dovednosti probrané v tematických okruzích.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Symfonická a komorní hudba od 16. do 21. století podle dramaturgie koncertního plánu.

Partitury a klavírní výtahy koncertních skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je účast studenta na všech zkouškách na veřejný koncert. Docházka 100 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů