Studium orchestrálního repertoáru 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE9 Z 5 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je zvládnutí problematiky interpretační (rozbor formy, instrumentace, stylovost, volba tempa aj.) a dirigentské.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování a dirigování vybraných skladeb u klavíru poskytne studentovi znalosti kmenového symfonického repertoáru, který se vyskytuje v dramaturgických plánech všech symfonických těles na celém světě, a je proto stěžejním programem studia oboru dirigování.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Dvořák: Jedna z předeher a jedna ze symf.básní

M.P.Musorgskij: Obrázky z výstavy

M.Ravel: Dafnis a Chloe, 2.suita

I.Stravinskij: Petruška

Výběr ze symfonických děl Šostakovičových, Bartókových a Hindemithových

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů