Studium orchestrálního repertoáru 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE9 Z 5 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům a dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu. Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv. Osvojil si efektivní a odborně vhodnou techniku pro dirigování orchestru a vedení zkoušek.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Studium orchestrálního repertoáru slouží k poznávání symfonických skladeb, které jsou součástí kmenového repertoáru symfonických orchestrů. Student při výuce předvádí dirigování předem připravených symfonických skladeb u klavíru, partnerem místo orchestru je 2–4ruční klavír obsazený pedagogy nebo výbornými studenty, kteří hrají podle pokynů dirigenta hudební text dané symfonie nebo jiné symfonické skladby, a simulují tak zvuk orchestru. Vyučující pedagog koriguje výkon studenta (držení těla, gestiku, mimiku), klade studentovi otázky spojené s jeho interpretační představou (tempo, dynamika, charakter skladby) a vyžaduje řešení, případně navrhuje řešení sporných míst. Student se zpřesňuje v manuální technice, která mu v budoucnu poslouží k přenášení názoru o interpretaci na orchestr. Zároveň zdůvodňuje své názory na celkové pojetí skladby v oblastech studovaného repertoáru.

Tematické okruhy:

Evropská hudba 20. století (C. Debussy, M. Ravel, B. Martinů, V. Novák, P. Hindemith, A. Honegger)

Doplnění repertoáru podle individuálních požadavků studenta

Doporučená nebo povinná literatura

Příklad repertoáru:

DEBUSSY, Claude. Moře

NOVÁK, Vítězslav. O věčné touze; V Tatrách

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 4 nebo Symfonie č. 6

HINDEMITH, Paul. Symfonie Malíř Mathis

Další literatura bude doplněna vyučujícím s ohledem na individuální potřeby studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování připravených částí nastudovaných skladeb uvedených v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na cvičeních min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů