Teorie dirigování opery 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDOP1 Z 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Norbert BAXA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v dějinách opery a jiných vokálních žánrech hudebního divadla. Chápe terminologii, jednotlivé fáze nácviku opery a dokáže se zorientovat v celkové problematice fungování operního domu. V případě svého dalšího směřování k tomuto zaměření je schopen tyto dovednosti uplatnit v reálném operním provozu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Teorie dirigování opery je zaměřen na teoretickou přípravu studenta na komplexní proces nastudování opery. Student se seznámí s jednotlivými fázemi zkouškového procesu, jejich prioritami a s celkovým fungováním operního provozu kamenného divadla. Pozornost je také věnována historickému vývoji opery a jiným vokálním žánrům hudebního divadla.

Tematické okruhy:

Sólové korepetice

Ansámblové zkoušky

Samostatné zkoušky s operním orchestrem

Orchestrální sedačky a jevištní zkoušky s orchestrem

Spolupráce inscenačního týmu

Historie a vývoj opery od jejího vzniku až po současnost

Opera a její autoři ve světě – Evropa, Rusko, Čechy

Opera, opereta, muzikál, melodram – vývoj a charakteristické rozdíly

Témata jsou přednášena v průběhu čtyř semestrů bez stanovení pořadí a podle individuálních potřeb studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7008-225-6.

HOSTOMSKÁ, Anna. Opera. Průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018. ISBN 978-80-205-0637-5.

Doporučená literatura:

BARBER, Charles. Corresponding with Carlos: A Biography of Carlos Kleiber. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2011. ISBN 978-0-8108-8143-3.

Prameny:

Schůzka s Venuší [Meeting Venus] [film]. Režie István SZABÓ. Velká Británie, Japonsko, USA, 1991.

Další literaturu a prameny doporučí vyučující dle aktuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na přednáškách je min. 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů