Studium orchestrálního repertoáru 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE8 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je zvládnutí problematiky interpretační (rozbor formy, instrumentace, stylovost, volba tempa aj.) a dirigentské.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování a dirigování vybraných skladeb u klavíru poskytne studentovi znalosti kmenového symfonického repertoáru, který se vyskytuje v dramaturgických plánech všech symfonických těles na celém světě, a je proto stěžejním programem studia oboru dirigování.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Dvořák: Jedna ze symfonií č. 7, 8 nebo 9, B.Smetana: Má vlast, B.Martinů: Symfonie č. 6, G.Mahler: Symfonie č. 1 nebo 4

R.Strauss: Symf. báseň (Don Juan nebo Till Eulenspiegel), L.Janáček: Taras Bulba, I.Stravinskij: Pták Ohnivák

C.Debussy: Moře

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů