Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102RDOH1 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan PAŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v operním provozu a získal jasný názor na dramaturgická specifika provádění oper. Zdokonalil se v dovednosti upravit klavírní party dle individuálních potřeb dirigenta a zakomponovat do klavírní hry náznaky zpěvních partů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Student se seznámí s rozsahem a obsahem pojmu dramaturgie ve smyslu tvorby a skladby programových celků. Během hry klavírních výtahů je student instruován o způsobech zjednodušení klavírní partů, aby byly hratelné i pro dirigenty, kteří nejsou pianisty. Součástí výuky je i tzv. markýrování, tj. naznačování zpěvních partů při klavírní hře.

Tematické okruhy:

Dramaturgie hudebního divadla.

Dramaturgie opery, složitost koordinace její dramatické povahy a hudby.

Typy operních divadel: malá a komorní, střední, velká a jejich meze při výběru titulů.

Významná role respektování nejen pěveckých oborů, ale i hudebně dramatických typů, výklad o nich.

Úloha a minimální složení orchestru a prostoru pro něj.

Výběr představitelů operních rolí.

Problematika upravování oper a současné inovace jejich poslání i autorských tvarů.

Dramaturgie baletu, scénického melodramu a dalších divadelních žánrů s významným podílem hudby.

Probíraná témata se vyučují v průběhu obou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a podle individuální potřeby každého studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HOSTOMSKÁ, Anna. Opera. Průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018. ISBN 978-80-205-0637-5.

ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci. Průvodce. Praha: Supraphon, 1983.

TROJAN, Jan. Úvod do hudební dramaturgie opery. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

Další literaturu doporučí vyučující dle aktuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta ve výuce je min. 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů