Studium orchestrálního repertoáru 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE7 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOUTNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je prostudovat formou analýzy a dirigováním u klavíru repertoárová díla orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování formou analýzy a dirigování u klavíru repertoárových vybraných děl orchestrální symfonické tvorby všech slohových období od předklasicismu až po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Dvořák:Jedna ze symfonií 7.8.nebo 9.,Smetana: Má Vlast, Martinů: 6.symfonie, Mahler:1.nebo 4.symfonie, Strauss: Juan nebo Eulenspiegel, Janáček: Taras Bulba, Stravinskij:Pták Ohnivák, Debussy: Moře

Hodnoticí metody a kritéria

Analýza a dirigování vybraných skladeb u klavíru. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů