Studium operního repertoáru 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102STOR8 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš BRAUNER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA, Tomáš BRAUNER, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Studování a analýzy vybraných světových operních děl 19. a 20. století a jejich dirigování u klavíru. Zvládnutí problematiky interpretační a dirigentské. Rozbor oper jako útvaru hudebně-dramatického.

Tematické okruhy:

Obsah opery

Rozbor opery, počet jednání, hlavní postavy, charaktery postav, využití sboru

Rozdělení a charakteristika hlasových oborů

Hudební průběh díla

Výsledky učení

Student rozvíjí a rozšiřuje své znalosti o teoretických a historických souvislostech, v nichž se opera praktikuje a prezentuje. Disponuje znalostí hudebních stylů, kultivovaným a kritickým porozuměním souvisejících uměleckých tradic. Dokonale zná hudební text studovaného díla a je schopen dirigovat u klavíru inspirativně studovaný materiál.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Příklad repertoáru:

JANÁČEK, Leoš. Káťa Kabanová; Příhody lišky Bystroušky

PUCCINI, Giacomo. Bohéma; Tosca

BIZET, Georges. Carmen

Další literatura bude doplněna vyučujícím s ohledem na individuální potřeby studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení známky podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování nastudované opery uvedené v anotaci předmětu. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Povinná účast studenta ve výuce je min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů