Zjednodušený studijní plán Dirigování (Mg) od 2022/2023

Katedra dirigování

Studijní program: Dirigování

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
102DOOS1 Dirigování opery, práce v operním studiu 1 Z 5
102DIO5 Dirigování orchestru 5 Z 5
102RDOH1 Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 1 Z 1
102SD7 Seminář dirigování 7 Z 2
102STOR7 Studium operního repertoáru 7 Z 3
102OKR3 Studium oratorního a kantátového repertoáru 3 Z 2
102SORE7 Studium orchestrálního repertoáru 7 Z 3
102TDOP1 Teorie dirigování opery 1 Z 1
102TDSO5 Teorie dirigování symfonického orchestru 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dirigování (Mg) volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
102DOOS2 Dirigování opery, práce v operním studiu 2 ZK 6
102DIO6 Dirigování orchestru 6 ZK 6
102RDOH2 Rozbor a dramaturgie opery a hra klavírních výtahů 2 ZK 1
102SD8 Seminář dirigování 8 Z 2
102STOR8 Studium operního repertoáru 8 ZK 3
102OKR4 Studium oratorního a kantátového repertoáru 4 Z 2
102SORE8 Studium orchestrálního repertoáru 8 ZK 3
102TDOP2 Teorie dirigování opery 2 Z 1
102TDSO6 Teorie dirigování symfonického orchestru 6 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dirigování (Mg) volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
102DOOS3 Dirigování opery, práce v operním studiu 3 Z 7
102DIO7 Dirigování orchestru 7 Z 7
102PMP Příprava magisterské práce Z 2
102SD9 Seminář dirigování 9 Z 2
102STOR9 Studium operního repertoáru 9 Z 5
102SORE9 Studium orchestrálního repertoáru 9 Z 5
102TDOP3 Teorie dirigování opery 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dirigování (Mg) volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
102DOOS4 Dirigování opery, práce v operním studiu 4 Z 7
102DIO8 Dirigování orchestru 8 Z 7
102SD0 Seminář dirigování 10 Z 2
102STOR0 Studium operního repertoáru 10 Z 5
102SORE0 Studium orchestrálního repertoáru 10 Z 5
102TDOP4 Teorie dirigování opery 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dirigování (Mg) volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60